Každá profesionální laboratoř musí být vybavená chladničkami, dezinfekčními prostředky, měřidly, váhami, laboratorním nádobím, chemikáliemi, dávkovači, speciálním nábytkem, lázněmi, sterilizátory a další nezbytnou technikou pro co nejpřesnější výsledky.

Prototypa-ZM, s.r.o.
Společnost Prototypa-ZM, s.r.o. se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou balistických měřících zařízení do loveckých, sportovních či vojenských zbraní. Dále provádíme zkoušení malorážových a středorážových zbraní, munice a ochranných materiálů. Vyrábíme také funkční prototypy zbraní nebo startovací systémy pro bezpilotní prostředky. Vyvíjíme a ...
Vojenský výzkumný ústav, s. p. výzkum a vývoj vojenské techniky
Vojenský výzkumný ústav, s. p., byl založen zakládací listinou Ministerstva obrany ČR dne 29. srpna 2012 pro zajištění obrany a bezpečnosti státu a navazuje ve své činnosti na výsledky více než 55 let práce svých přímých právních předchůdců, kteří se podíleli na armádním výzkumu a vývoji. V rámci rezortu MO je VVÚ jediným státním podnikem s ...
NutriVet s.r.o.
Společnost NutriVet s.r.o. působí v oblasti výživy skotu, konzervace statkových krmiv a zabývá se prodejem krmiv a doplňků pro hospodářská zvířata. K dispozici máme vlastní laboratoř, kde provádíme mimo jiné laboratorní rozbory krmiv. Prodej: - výživa, konzervační přípravky, krmiva a doplňky pro skot - aplikátory - analyzátry určené pro ...
TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je autorizovaná, akreditovaná a certifikovaná laboratoř, která v Brně zřídila školící a vzdělávací středisko. Na této pobočce poskytuje služby v oblasti BOZP a technické inspekce. Na výběr máte tyto školení a kurzy: - Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ...

Technologie pro výrobu vína. Komplexní dodávky. -preparáty firmy Erbslöh na ošetření vína a ovocných šťáv, moštů, vína, sektů, piva a destilářů -použití pro vinařský, pivovarnický, lihovarnický průmysl - poradenský servis v oblasti technologií nápojů -korkové a syntetické uzávěry, uzávěr, záklopky, zátky, špunty, korky, korek, záklopky na ...

Poradenství, zajištění chemických rozborů.

Revoluční technologie výroby maximálně přirozených celokeramických zubních náhrad pomocí počítačů. Pružné bezkovové protézy Deflex Cena celokeramiky: - od 3 500, - Kč - kontakt na lékaře: www.jslab.cz Zhotovení celokeramiky, napalované na konstrukci ze zirkonoxidu stabilizovaného Ytriem Y-TZP, za cenu od 3 500, - Kč. Do tří dnů ...

Sanatorium Helios vzniklo v roce 1994. Bylo jedním z prvních center v České republice, zabývajících se diagnostikou a léčbou neplodnosti. V roce 2002 jsme začali spolupracovat s nejúspěšnějším IVF centrem na světě – australskou klinikou Genea World leading fertility a díky exkluzívní licenční smlouvě s Geneou máme k dispozici nejnovější postupy a ...

Firma NEREZ Blučina, s.r.o. Výroba, prodej: -technologie pro vinaře a pivovary z nerezavějící oceli (nerezu) -vinařské a pivovarské stroje a nářadí -nerezové tanky -nerezové nádoby s plovoucím víkem -zařízení pro vinaře -sběrný vůz -sběrná násypka hroznů -mlýnkoodzrňovače, mlýnkoodzrnkovače -pneumatické lisy -čerpadla a armatury z ...

Naše společnost se zabývá kontrolou a hodnocením krmiv pro zvířata druhu přežvýkavců a jejím stanovením zda mají stravitelné živiny. Provádíme také výpočet energetické a proteinové hodnoty.

Prodej: - teplonosné kapaliny (nemrznoucí směsi) na glykolové bázi pro solární systémy, tepelná čerpadla, chlazení, klimatizace a topné systémy - inhibitory pro ochranu topných systému - čistící kapaliny pro nové i provozované systémy, směsi pro odstranění vodního kamene, koroze, odstraňovače degradovaných glykolů, čističe ...

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. Detašované pracoviště VÚLHM útvaru Ochrany lesa Znojmo. Referenční zkušební laboratoř: - testování biologické účinnosti pesticidních látek na ochranu lesa.

Společnost IFCOR - KLINICKÉ LABORATOŘE, s.r.o. má dvacetiletou tradici v poskytování široké škály laboratorních služeb. Nabízíme komplexní laboratorní služby pro praktické lékaře, ambulantní specialisty, lůžková oddělení nemocnic i pro veterináře. Naše laboratoře provádí vyšetření z oborů biochemie, hematologie, mikrobiologie, molekulární ...

Společnost LABTECH s.r.o. se zabývající laboratorními rozbory a zkouškami. Dále také prodejem, servisem a aplikační podporou laboratorní instrumentace, mechanických zkušebních zařízení, průmyslových testovacích zařízení, vakuové techniky a testování netěsností. Společnost se také zabývá výrobou vlastních analytických přístrojů včetně příslušenství ...

Silniční a stavební laboratoře: - diagnostika stavebních materiálů - geodetické posudky

Služby: - cytologická a bioptická laboratoř

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a pobočkou v Brně, nabízí zdravotní služby. Hygienické laboratoře zajišťují analýzu vody, zemin, odpadů, potravin a ovzduší, měření hluku, osvětlení a vibrací. Laboratorní služby: - rozbory vody, zemin, odpadů, kalů, potravin, výrobků - kosmetiky, zdravotnických prostředků a biologických materiálů ...

Služby laboratorní - akreditované: - měření hluku, - měření koncentrace pevného aerosolu (prachu), - stanovení parametrů umělého osvětlení, - měření koncentrace chemických škodlivin, - stanovení mikroklimatických parametrů, - vzorkování ovzduší. Služby poradenské: -akustické studie, -denní osvětlení, -návrhy opatření.

Laboratoř - cytogenetická a molekulárně cytogenetická vyšetření.

Klinická laboratoř. Nestátní zdravotnické zařízení: -laboratoř klinické biochemie a hematologie pro humánní i veterinární lékaře. Laboratoř poskytuje: -biochemická a hematologická vyšetření (glykemické křivky) -hormony -tumorové markery -markery osteoporózy (osteomarkery) -lékové hladiny -průkaz drog -krevní skupiny -odběry ...

Centrální laboratoř a sídlo firmy. Klinická laboratoř je akreditována dle ČSN EN ISO 15189. Nestátní zdravotnické zařízení: -laboratoř klinické biochemie a hematologie pro humánní i veterinární lékaře. Laboratoř poskytuje: -biochemická a hematologická vyšetření (glykemické křivky) -hormony -tumorové markery -markery ...

Pobočka: -Moravské Budějovice, Tovačovského sady 78 tel./fax: 568 423 440, tel.: 568 423 441 -Moravský Krumlov, Znojemská 235, tel.: 515 322 820 Nestátní zdravotní zařízení. Alergologie a klinická imunologie: - MUDr. Jana Teturová, ordinační doba pá-so 8-19. Revmatologie: - MUDr.Jaroslava Spěváková, ordinační doba lichý ...

Mikrobiologické laboratoře Brno: Laboratoř Lazaretní 6: -bakteriologie (izolace, identifikace a stanovení citlivosti patogena) -mykologie -parazitologie -TBC (včetně zrychlené diagnostiky tuberkulózy) Laboratoř Polní: -virologie (i diagnostika HIV) -infekční i neinfekční imunologie Laboratoř Ivančice: -bakteriologie. NOVINKA-vyšetření, ...

Výzkum, vývoj, zkušebnictví, inovace technologií a poradenství v oboru stavebních hmot. Výzkum a vývoj: -speciální stavební hmoty, výrobky: sklovláknobeton UNICRET, žárovzdorný kompozit UNITHERMEX; -speciální maltoviny: vídeňské vápno, hydraulické vápno, vysokojakostní vápnů; -zkušební technika: zkušební síta, prosévačky, drtiče, ...