Každá profesionální laboratoř musí být vybavená chladničkami, dezinfekčními prostředky, měřidly, váhami, laboratorním nádobím, chemikáliemi, dávkovači, speciálním nábytkem, lázněmi, sterilizátory a další nezbytnou technikou pro co nejpřesnější výsledky.

Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o.
Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. poskytuje lékařskou péči již od roku 1894. Již v tu dobu měla malý operační sál, izolační pavilon a 24 lůžek. Městskou nemocnicí v pravém slova smyslu se stala teprve až v roce 1910, kdy již měla celkem 30 lůžek. Předtím jí patřil statut chorobince. V současné době poskytuje pacientům vysoce kvalitní a komplexní ...
Eva Bělohlávková provozuje laboratoř klinické biochemie a hematologie. Laboratoř zajišťuje vyšetření z krve, z moče a z kapilární krve, odebrané v laboratoři. Vyšetření: - z krve - z moče - z kapilární krve. Laboratoř naleznete na adrese Tovární 600, Chodov.

Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů provádí analýzy, posuzování a kontrolu vlastností minerálních vod, rašelin, plynů a také slatin. Dále vykonáváme analytické a posudkové práce v oborech hydrogeochemie, mikrobiologie, radiometrie a balneotechnika PLZ, ZPMV a zdrojů volně se vyskytujících minerálních vod, resp. plynů a peloidů. Naše ...

Firma OSEP, spol. s r.o. se věnuje službám v oblasti vysokého a velmi vysokého napětí. Provádíme montáže, opravy rozvoden vysokého napětí, prodej nových i repasovaných transformátorů a naše činnost zahrnuje také zkušebnu vysokého napětí. Působíme v rámci celé České republiky. Prodej, montáž, údržba, revize, servis, opravy: - nové ...

Laboratorní služby a expertízy: - v oblasti analýzy, kontroly vody a přírodních léčivých zdrojů.

Autorizovaná diagnostická laboratoř - zaměřením na detekci rakoviny brambor, háďátka bramborového a rozbory vody, půdy a krmiv

Laboratoř klinické biochemie, hematologie, imunologie a mikrobiologie. Laboratoř Sokolov Rokycanova 1756, 356 05 Sokolov tel. 352 308 254

Zdravotnická laboratoř zaměřená na stomatologii.

Analýzy vod, potravin, ovzduší a předmětů běžného užívání Sledování faktorů prostředí /hluk, osvětlení, prašnost, chemické škodliviny, mikroklimatické podmínky/ Odběry vzorků Kontrola účinnosti sterilizátorů, kontrola bakteriální čistoty prostředí

Služby: - inženýrsko - geologický průzkum - laboratorní rozbory zemin - penzion

Stomatologická laboratoř. Výroba: - metalokeramické a celokeramické fixní i snímatelné náhrady a zirkonové konstrukce.

Zhotovení - zubní náhrady za využití moderních technologií a materiálů

Recyklace plastů. Prodej: -drť -regranulát. Laboratoř: -testování, -analýza, -měření. Provozovna: Žalmanov č.p. 82 364 71 Bochov