Každá profesionální laboratoř musí být vybavená chladničkami, dezinfekčními prostředky, měřidly, váhami, laboratorním nádobím, chemikáliemi, dávkovači, speciálním nábytkem, lázněmi, sterilizátory a další nezbytnou technikou pro co nejpřesnější výsledky.

Genexone s.r.o.
Společnost Genexone s.r.o. poskytuje služby a vyšetření v oblasti genetiky. Provádí genetické testy DNA u lidského genomu, vybraného zvířecího a u virových a bakteriálních patogenů. Nabízíme určení otcovství, genetický původ, paternitu, testy pohlaví u ptactva, parentitu. Poskytuje odborné a preventivní konzultace v oblasti lékařské genetiky a ...
AV DENT CZ s.r.o.
Společnost AV DENT CZ s.r.o. provozuje zubní laboratoř v Šumperku již od roku 1992. Zhotovujeme protetické zubní náhrady fixní, snímatelné, hybridní, dále např. sportovní chrániče chrupu nebo pomůcky proti chrápání . Naše laboratoř je vybavena 3D dentálním scannerem Dental Wings 3 series s CAD/CAM technologií. Spolupracujeme se zubními ordinacemi, ...
- Geologická laboratoř - Sanace zemin a horninového prostředí - Úpravnické technologie a těžba - Laboratorní služby pro mineralogii a petrografii - Výroba výbrusů a rozbory hornin - Geotechnika (inženýrská geologie) a hydrogeologie - Měření radonu (Rn) - stanovení radonového indexu pozemku - Geologický a hydrogeologický vrtný průzkum - ...

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a pobočkou v Olomouci, nabízí zdravotní služby. Hygienické laboratoře zajišťují analýzu vody, zemin, odpadů, potravin a ovzduší, měření hluku, osvětlení a vibrací. Laboratorní služby: - rozbory vody, zemin, odpadů, kalů, potravin, výrobků - kosmetiky, zdravotnických prostředků a biologických ...

DIMOLab s.r.o. Přerov je citologická a bioptická laboratoř, která se věnuje diagnostice v oboru gynekologická cytologie, histologie, veterinární patologie Diagnostická morfologická laboratoř: - konzultace, vyšetření, diagnostika - cytologie, cytologické vyšetření vzorků gynekologického i negynekologického původu - histologická vyšetření - ...

Zubní laboratoř.Výroba a opravy stomatologických náhrad.Bezkovová keramika, titankeramika a metalkeramika, zirkon.Deflex.CAD-CAM.Práce na implantáty.

Stomatologie: - zubní praktický lékař - zubní lékař, stomatochirurg, implantolog - zubní laboratoř - implantační systém (ankylos, TBR, dentis, SGS, Denti, Neobiotech).

Laboratorní činnost: - provádí základní a speciální chemické analýzy různých materiálů - voda, krmiva, rostliny, zemina Dodávka: - laboratorní potřeby-laboratorní sklo, chemikálie, pomůcky od tuzemských i zahradničních výrobců - Lach:ner, Penta, Sigma-Aldrich, Acros, Merck, VWR, Kartell, atd. - bazénová chemie Nákup, ...

Máte stavební firmu a hledáte dodavatele kvalitních stavebních materiálů? Stavíte, rekonstruujete a sháníte materiál? Akciová společnost Cement Hranice patří od roku 2004 k předním výrobcům kvalitních cementů, suchých omítkových směsí a dalších pojiv na území České republiky. Jako člen italského koncernu Buzzi Unicem se současně řadí ke světové ...

Služby: - stomatologie, zubní ordinace Zubní laboratoř tel.: 727 828 023

Laboratoř klinické mikrobiologie. Nabízí: - mikrobiologický i chemický rozbor pitné vody - sterilizace zdravotnického materiálu - znalecké posudky - likvidace infekčního odpadu.

Pobočka. Zajištění: - bakteriologické vyšetření - imunologická vyšetření - mykologická vyšetření - diagnostika TBC nákaz. .

Zubní laboratořzhotovení - keramické a metalokeramické korunky a můstky - skelety - teleskopy - snímací náhrady - nosiče na bělení zubů

Zubní technik. Zubní laboratoř.

Výzkumný ústav pro chov skotu. Činnosti: - šlechtění kombinovaných a masných plemen skotu - biotechnologie reprodukce skotu - hodnocení kvality mléka a masa - řešení výživy a krmivové základny - poradenství a školení k problematice chovu skotu - služby pro zemědělce.

Ambulantní biochemická a hematologická laboratoř

Státní veterinární ústav: - kompletní laboratorní vyšetření na zdravotní nezávadnost a jakost potravin, krmiv, vody, biologického materiálu, léčiv - laboratorní diagnostika infekčních a neinfekčních chorob, zvířat.

Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR: - Laboratoř molekulární cytogenetiky a cytometrie - Laboratoř cytoskeletu.