Každá profesionální laboratoř musí být vybavená chladničkami, dezinfekčními prostředky, měřidly, váhami, laboratorním nádobím, chemikáliemi, dávkovači, speciálním nábytkem, lázněmi, sterilizátory a další nezbytnou technikou pro co nejpřesnější výsledky.

Lucie Šuplerová provozuje stomatologickou laboratoř.

Stomatologie: - zubní praktický lékař - zubní lékař, stomatochirurg, implantolog - zubní laboratoř - implantační systém (ankylos, TBR, dentis, SGS, Denti, Neobiotech).

DIMOLab s.r.o. Přerov je citologická a bioptická laboratoř, která se věnuje diagnostice v oboru gynekologická cytologie, histologie, veterinární patologie Diagnostická morfologická laboratoř: - konzultace, vyšetření, diagnostika - cytologie, cytologické vyšetření vzorků gynekologického i negynekologického původu - histologická vyšetření - ...

Pracoviště klinické biochemie a hematologie, s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení provádějící laboratorní diagnostiku v oboru klinické biochemie a hematologie. Provádíme základní i speciální analýzy biologických materiálů jak lidského, tak zvířecího původu. Naše služby jsou určeny pro zdravotnická zařízení i samoplátce. Sídlíme v Olomouci, ...

Stomatologická laboratoř Zubní ordinace

Soukromá zubní laboratoř ABC DENT zajišťuje výrobu a opravy stomatologických náhrad. Na keramické práce poskytujeme 5 letou záruku. U tlakem zhotovených totálních protéz poskytujeme 3 letou záruku. Služby zubní laboratoř Prostějov: - bezkovová keramika - titankeramika a metalkeramika - zásuvné spoje - skeletové náhrady - práce na ...

Akreditovaná zdravotnická laboratoř. Vyšetření v oblasti: - bakteriologie, - imunologie, - virologie, - parazitologie, - sérologie. Provozovny: - Olomouc, Nezvalova 984/2, tel.: 585 206 211, - Přerov, Čechova 988/8, tel.: 581 210 076, - Šumperk, Nerudova 1195/34, tel.: 583 301 270, - Valašské Meziříčí, ...

Společnost MEDEOR laboratoře s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení zaměřující se na provoz biochemické a hematologické laboratoře.

Společnost Genexone s.r.o. z Olomouce poskytuje služby a vyšetření v oblasti genetiky. Provádí genetické testy DNA u lidského genomu, vybraného zvířecího a u virových a bakteriálních patogenů. Nabízíme určení otcovství, genetický původ, paternitu, testy pohlaví u ptactva, parentitu. Poskytuje odborné a preventivní konzultace v oblasti lékařské ...

Společnost AV DENT CZ s.r.o. provozuje zubní laboratoř v Šumperku již od roku 1992. Zhotovujeme protetické zubní náhrady fixní, snímatelné, hybridní, dále např. sportovní chrániče chrupu nebo pomůcky proti chrápání . Naše laboratoř je vybavena 3D dentálním scannerem Dental Wings 3 series s CAD/CAM technologií. Spolupracujeme se zubními ordinacemi, ...

Služby - akreditovaná zkušební laboratoř.

- Geologická laboratoř - Sanace zemin a horninového prostředí - Úpravnické technologie a těžba - Laboratorní služby pro mineralogii a petrografii - Výroba výbrusů a rozbory hornin - Geotechnika (inženýrská geologie) a hydrogeologie - Měření radonu (Rn) - stanovení radonového indexu pozemku - Geologický a hydrogeologický vrtný průzkum - ...

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a pobočkou v Olomouci, nabízí zdravotní služby. Hygienické laboratoře zajišťují analýzu vody, zemin, odpadů, potravin a ovzduší, měření hluku, osvětlení a vibrací. Laboratorní služby: - rozbory vody, zemin, odpadů, kalů, potravin, výrobků - kosmetiky, zdravotnických prostředků a biologických ...

Laboratorní činnost: - provádí základní a speciální chemické analýzy různých materiálů - voda, krmiva, rostliny, zemina Dodávka: - laboratorní potřeby-laboratorní sklo, chemikálie, pomůcky od tuzemských i zahradničních výrobců - Lach:ner, Penta, Sigma-Aldrich, Acros, Merck, VWR, Kartell, atd. - bazénová chemie Nákup, ...

Máte stavební firmu a hledáte dodavatele kvalitních stavebních materiálů? Stavíte, rekonstruujete a sháníte materiál? Akciová společnost Cement Hranice patří od roku 2004 k předním výrobcům kvalitních cementů, suchých omítkových směsí a dalších pojiv na území České republiky. Jako člen italského koncernu Buzzi Unicem se současně řadí ke světové ...

Služby: - stomatologie, zubní ordinace Zubní laboratoř tel.: 727 828 023

Laboratoř klinické mikrobiologie. Nabízí: - mikrobiologický i chemický rozbor pitné vody - sterilizace zdravotnického materiálu - znalecké posudky - likvidace infekčního odpadu.

Pobočka. Zajištění: - bakteriologické vyšetření - imunologická vyšetření - mykologická vyšetření - diagnostika TBC nákaz. .

Zubní laboratořzhotovení - keramické a metalokeramické korunky a můstky - skelety - teleskopy - snímací náhrady - nosiče na bělení zubů

Zubní technik. Zubní laboratoř.

Výzkumný ústav pro chov skotu. Činnosti: - šlechtění kombinovaných a masných plemen skotu - biotechnologie reprodukce skotu - hodnocení kvality mléka a masa - řešení výživy a krmivové základny - poradenství a školení k problematice chovu skotu - služby pro zemědělce.