Každá profesionální laboratoř musí být vybavená chladničkami, dezinfekčními prostředky, měřidly, váhami, laboratorním nádobím, chemikáliemi, dávkovači, speciálním nábytkem, lázněmi, sterilizátory a další nezbytnou technikou pro co nejpřesnější výsledky.

DIAGNOSTIKA, s.r.o. klinická laboratoř
Provozujeme špičkové klinické laboratoře s profesionálním personálem. Zabýváme se klinickou biochemií, imunochemií, hematologií a laboratorní diagnostikou. Provádíme moderní laboratorní diagnostiku v oblastech humánního lékařství, veterinárního lékařství, speciálních analýz, molekulárně biologických analýz a přímo hrazených vyšetření ...
Akreditované laboratoře (ČIA, zkušební laboratoře č. 1264 a 1264.2) v Hradci Králové a Ústí nad Labem nabízí širokou škálu odběrů a rozborů složek životního prostředí: Odpadních, technologických a průsakových vod Pitných, surových a povrchových vod Sedimentů, plavenin, zemin Odpadů a čistírenských kalů včetně výluhů Biologických materiálů, ...

Vyšetření v oboru histopatologie a cytopatologie zajišťuje Bioptická a cytologická laboratoř, s.r. o., která své služby poskytuje již od roku 2002. Ročně v naší laboratoři provedeme cca 17 000 bioptických, 35 000 gynekologicko -cytologických a 2 000 klinicko-cytologických vyšetření. Jsme rovněž držitelem akreditace od ministerstva zdravotnictví ...

Zubní laboratoř Lenky Fouskové funguje již od roku 2011 a poskytuje komplexní služby v oblasti výroby a opravy zubních protéz a náhrad. Zhotovujeme fixní i snímací zubní náhrady, zubní protetika a také zubní protézy opravujeme. Naše laboratoř sídlí na adrese Kovářská 106, Dobroměřice, okres Louny. Zubní laboratoř, služby: - zhotovení, ...

AKUSTIKA - měření, návrhy řešení, realizace, monitoring: - akreditovaná akustická laboratoř (nejmodernější vybavení, 20 měřicích aparatur - dopravní hluk, protihlukové stěny a bariéry, hlukové mapy měst a obcí v GIS - hluk ze stacionárních zdrojů ve venkovním i vnitřním prostředí (chladicí věže, vzduchotechnická zařízení, výtahy, ...

Zubní klinika. Zubní laboratoř. Stomatologie, implantologie. Soukromé zubní ordinace se zaměřením na estetickou stomatologii, protetiku a implantologii. Služby: - prevence zubního kazu - dentální hygiena - profesionální čištění a bělení zubů - zhotovení nadstandardního RTG - ošetření kořenových kanálků. Prodej: - pomůcky pro ...

Zubní laboratoř. Stomatologická laboratoř. Veškeré protetické práce. Výroba: - snímací zubní náhrady, zubní můstky.

Zemědělská výroba. Rostlinná výroba - pěstujeme a prodáváme kořenáče chmele. Chmelařská výzkumná laboratoř.

Služby: - zubní klinika - zubní laboratoř

Zkušební laboratoř, měření fyzikálních faktorů - měření intenzity umělého osvětlení - měření hluku v pracovním prostředí - měření hluku v mimopracovním prostředí - měření vibrací v pracovním prostředí měření prachu v pracovním prostředí - metrologie - kategorizace prací.

Rozbory půd: - stanovení minerálního dusíku - pro určení dávky N pro regenerační nebo předseťové hnojení v zemědělství - rozbor podle Mehlicha III- pH, P, K, Ca, Mg, humus - pro základní hnojení obilovin, olejnin, cukrovky, chmele, sadů včetně doporučení dávek hnojení - stanovení mikroelementů-Zn, Mn, Cu, Fe, B, Mo pro speciální výživu ...

Zkušební laboratoř: -rozbory půd, rostlin, hnojiv, kejd, kompostů, kalů, sedimentů, odpadů

Akreditovaná zkušební laboratoř. Zkoušení: - mechanické vlastnosti kovů. Chemické rozbory: - kovy. Metalografie. Zkoušení: - korozní vlastnosti.

Zubní laboratoř Stomatologická ordinace

Autorizovaná laboratoř měření emisí: -stacionárních zdrojů znečištění -poradenství v oblasti měření emisí

Služby: - stomatologie, zubní ordinace - zubní laboratoř

Stomatologická laboratořvýroba - fixní a snímatelné zubní náhrady

Čištění, sušení obilovin a olejnin Skladování obilovin Laboratoř Provozovna SILO DOBRUŠKA AGROM CZ, s.r.o. Na Poříčí 859 518 01 Dobruška

Laboratoř - klinická mikrobiologie