Každá profesionální laboratoř musí být vybavená chladničkami, dezinfekčními prostředky, měřidly, váhami, laboratorním nádobím, chemikáliemi, dávkovači, speciálním nábytkem, lázněmi, sterilizátory a další nezbytnou technikou pro co nejpřesnější výsledky.

VODAK Humpolec, s.r.o.
Stěžejní činností společnosti VODAK Humpolec, s.r.o. je provozování vodovodů a kanalizací a dodávka kvalitní pitné vody. Mezi naše další poskytované služby patří výstavby nových vodovodů, kanalizací, ČOV, vodojemů a rovněž jejich rekonstrukce. Dále provozujeme akreditovanou laboratoř, která provádí analýzy pitných, povrchových, odpadních vod a ...
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a pobočkou v Jihlavě, nabízí zdravotní služby. Hygienické laboratoře zajišťují analýzu vody, zemin, odpadů, potravin a ovzduší, měření hluku, osvětlení a vibrací. Zdravotní služby: - mikrobiologická, parazitologická a imunologická vyšetření - imunologická a alergologická ambulance - pracovní ...

Služby, výroba: -fixní i snímatelné zubní náhrady -stomatologická péče -zubní korunky, nosiče, chrániče zubů.

Státní veterinární ústav Jihlava poskytuje přesné a rychlé diagnostické a analytické služby v oblasti zdraví zvířat a chemická, mikro­biologická, imuno­chemická, molekulárně-biologická a senzorická vyšetřování potravin, surovin, krmiv, stěrů, kosmetických výrobků, bioodpadů, ovzduší a prostředí včetně stanovení cizorodých a přídatných ...

Zubní laboratoř. Služby: -stomatologická laboratoř specializující se především na estetickou celokeramickou výrobu zubních náhrad technologií CAD/CAM a snímacích náhrad Deflex.

Výroba, dodávky: -optické konektory, moduly, spojky a útlumové články -Couplery, WDM, CWDM, DWDM -rozvaděče pro optické vlákna a kabely, zemní spojky -aktivní prvky pro optické sítě -testovací a měřicí přístroje -komponenty pro taktické optické sítě. Aktivní optické přístroje: -prvky pro optické sítě (FTTH) (mediakonvertory, WIFI hlasové ...

Služby: -provoz stomatologické laboratoře.

Laboratoř agrogenomiky. Výzkum, vývoj, inovace a poradenství v oblasti živočišných biotechnologií.

Stomatologická laboratoř. Výroba snímacích a fixních náhrad.

Poskytování laboratorních služeb: - rozbory vody - rozbory odpadů - rozbory půd - studny - vrtné práce - měření radonu - likvidace odpadu - geologické práce - sanační práce - laboratorní analýzy ENVIREX spol. s r.o. Chotěboř

Služby: -stomatologická laboratoř.

Služby: -stomatologická laboratoř -výroba zubní náhrady.

Služby: -stomatologická laboratoř.

Služby: -provoz stomatologické laboratoře. Výroba, opravy: -fixní i snímac zubní náhrady z klasických materiálů.

Služby: -stomatologická laboratoř.