Každá profesionální laboratoř musí být vybavená chladničkami, dezinfekčními prostředky, měřidly, váhami, laboratorním nádobím, chemikáliemi, dávkovači, speciálním nábytkem, lázněmi, sterilizátory a další nezbytnou technikou pro co nejpřesnější výsledky.

Vaše laboratoře s.r.o.
Společnost Vaše laboratoře s.r.o. nabízí špičkové služby v oblasti laboratorní medicíny. Provádíme široké spektrum laboratorních vyšetření zahrnujících hematologii, mikrobiologii, molekulární biologii, klinickou biochemii, alergologii, cytogenetiku, průtokovou cytometrii, imunoanalýzu i patologii. Sídlíme ve Zlíně. Akreditovaná laboratoř, ...
Soukromé stomatologické centrum. Stomatologické zařízení se zaměřením na parodontologii a kompletní ortodontickou léčbu pro děti a dospělé pomocí fixních a snímacích rovnátek. Služby: - prevence zubního kazu - dentální hygienistka - dětská stomatologie - záchovná stomatologie - estetická stomatologie: - bělení zubů - leštění ...

Individual Modeling Dental Lab. s.r.o. provozuje zubní laboratoř.

LAB KM s.r.o. je provozovatelem laboratoře klinické biochemie a hematologie.

Zdravotnická laboratoř. Další pracoviště J. A. Bati 5645 (51. budova Svitu) 760 01 Zlín tel. 577 522 005 tel. 775 220 688 petrvazan@seznam.cz

Služby: - stomatologie - zubní RTG - zubní laboratoř

Biochemická a hematologická laboratoř. Pracoviště: Poliklinika sv. Alžběty Vodní 13 686 01 Uherské Hradiště Městská nemocnice s poliklinikou Partyzánů 2174 688 01 Uherský Brod

Společnost Jitka Trávníčková provozuje stomatologickou laboratoř ve městě Vsetín. V zubní laboratoři vyrábíme zubní náhrady, tzv. protetiku. Zubní laboratoř: - výroba zubních náhrad - protetika. Naleznete nás na adrese Jasenická 1828, Vsetín.

Společnost Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. je dlouhodobě úspěšným pracovištěm aplikovaného výzkumu v resortu zemědělství, zaměřeným na řešení specializovaných výzkumných projektů, šlechtění, autorizované zkušebnictví (GEP), poskytování poradenství a zajišťování specializovaných služeb. Naše společnost se dlouhodobě věnuje ...

Firma EKOME se mnoho let zabývá měřením emisí stacionárních zdrojů a poradenstvím v oblasti ekologie. Nabízíme autorizované měření emisí, měření pracovního prostředí, měření hluku. Dále zpracováváme rozptylové a hlukové studie, odborné posudky, oznámení záměru a dokumentace EIA. Jsme členem Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí ...

Laboratoř analýz životního prostředí. Měření a vyhodnocení kvality pracovního prostředí a emisí v různých typech výrobního procesu a technologií.

Laboratoř - zkoušení potravin, vod, kosmetických produktů - certifikace potravin a potravinářských výrobků - inspekční činnost v oblasti hygieny potravin.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. zajišťuje provozování vodovodů a kanalizací a také dodávku pitné vody. Dále mezi naše služby patří zřizování vodovodních přípojek, vytyčení vodovodu, napojení na kanalizaci, čistění kanalizací, rozbory vod a také autodoprava. Sídlo firmy se nachází na adrese Kojetínská 3666/64, Kroměříž. Vodovody ...

Akustická laboratoř. Služby: - konzultace - hlukové studie a autorizovaná měření hluku a vibrací pro orgány ochrany veřejného zdraví - měření v oblasti optimalizace akustických vlastností interiérů - posouzení zátěže na pracovním místě pro kategorizaci prací.

Společnost IT-dent s.r.o. je zubní laboratoř, které ke své činnosti využívá nejmodernější technologie CAD/CAM od firmy Amann Girrbach a také jejich nejnovější přístroje jako je fréza Ceramill motion DNA II a skener Map400 a další, které patří na špici CAD/CAM technologií. Naleznete nás na adrese Nerudova 160, Rožnov pod Radhoštěm. Zubní ...

Autorizované metrologické středisko. Oprava, servis, úřední ověřování: -oční tonometry. Autorizovaná laboratoř pro úřední ověřování očních tonometrů. Výroba: -přístroje pro oční optiku -brousící a leštící přístroje -ultrazvukové čističky s různýmy typy van -vrtací a frézovací přístroje. Nabízí: -kompletní technické ...

AKUSTIKA - měření, návrhy řešení, realizace, monitoring: - akreditovaná akustická laboratoř (nejmodernější vybavení, 20 měřicích aparatur - dopravní hluk, protihlukové stěny a bariéry, hlukové mapy měst a obcí v GIS - hluk ze stacionárních zdrojů ve venkovním i vnitřním prostředí (chladicí věže, vzduchotechnická zařízení, výtahy, ...

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a pobočkou ve Zlíně, nabízí zdravotní služby. Hygienické laboratoře zajišťují analýzu vody, zemin, odpadů, potravin a ovzduší, měření hluku, osvětlení a vibrací. Laboratorní služby: - rozbory vody, zemin, odpadů, kalů, potravin, výrobků - kosmetiky, zdravotnických prostředků a biologických materiálů - ...

Firma CHEPORT, spol. s r.o. se zabývá výrobou a prodejem čistících, pracích a dezinfekčních prostředků a aviváží určených pro zemědělství, zdravotnictví, potravinářství. Zároveň zajišťuje servis čističek odpadních vod (ČOV). Působíme v okolí Zlína. Servis čističek odpadních vod: Servis ČOV - MVDr. Aleš Musil tel.: 603104551 email: ...

Společnost PLASTSERVIS, a.s. Zlín je výrobcem průmyslových lepidel a cementů a také provádí ekologická měření v různých technologických procesech. Mezi hlavní produkty patří lepidla pro obuvnictví, galanterii, gumárenské cementy, vulkanizační cementy pro výrobu a protektorování pneu. Na základě požadavku odběratele průběžně firma rozšiřuje ...

Výzkum a vývoj v oblasti rostlinné produkce - akreditovaná laboratoř.

Soukromá stomatologická laboratoř. Zdravotnictví: - zubní technik - soukromá stomatologická laboratoř.

Imunodiagnostická laboratoř: -Zlín, U Lomu 638 tel.:577220738, 602792428 Biochemická laboratoř: -Zlín, Třída T.Bati 3705 (Poliklinika) tel.:577645171; 602792427. Laboratoř molekulární diagnostiky: -Zlín, U Lomu 638 tel.: 577001100; 602592024. Cytogenetická laboratoř: -Zlín, U Lomu 638 tel.: 577001992; 606705622. Laboratoř ...