Potřebujete léky nebo léčiva na vaše zdravotní problémy? Lékárny nabízejí léky na alergie, chřipky, nachlazení, na bolest nebo na problémy s kostmi a klouby. V jejich sortimentu najdete i doplňky stravy, zdravotnické pomůcky, kosmetiku, hygienu a další.

MUDr. Júlia Preclíková - dětská lékářka
MUDr. Júlia Preclíková, praktická lékařka pro děti a dorost, poskytuje ve své ordinaci v budově polikliniky Střekov na Novosedlickém náměstí v Ústí nad Labem, komplexní pediatrickou péči. V naší ordinaci provádíme preventivní, diagnostické a léčebné úkony, lékařská ošetření, preventivní prohlídky, očkování a další lékařskou péči.
MUDr. Júlia Preclíková - dětská lékářka
Skladovanie Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Činnosť ekonomických a organizačných poradcov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností

Finančný leasing Reklamné činnosti Podnikateľské poradenstvo Skladovanie a uskladňovanie Výskum trhu a verejnej mienky Prekladateľské a tlmočnícke služby Veľkoobchod a maloobchod so zdravotníckym materiálom Prenájom pozemných dopravných prostriedkov, automobilov Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť Poskytovanie úverov ...

Jednoduché stavebné práce Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí Podnikateľská činnosť v rozsahu voľných živností

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Fotografické služby Sprostredkovanie obchodu Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Obchodná činnosť s kozmetickým tovarom Obchodná činnosť so živými zvieratami Tlmočnícke a prekladateľské práce v jazyku anglickom a španielskom

Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Organizovanie školení Marketing a prieskum trhu Reklamná a inzertná činnosť Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Čistiace práce v rozsahu voľných živností Ubytovacie služby v rozsahu voľných ...

Administratívne služby Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Sprostredkovateľská činnosť Organizovanie seminárov a školení Poradenstvo v oblasti zdravotníctva

Sprostredkovanie obchodu služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Služby marketingu Sprostredkovanie obchodu k hore uvedeným činnostiam Nákup a predaj potravinárskeho tovaru a priemyselného tovaru Nákup a predaj zdravotníckeho, veterinárneho a laboratórneho tovaru

Marketing Donášková služba Sekretárske služby Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Poskytovanie služieb cez internet Reklamná a propagačná činnosť Činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov Organizovanie kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských podujatí Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu živnosti ...

Obchodná činnosť so zdravotníckym materiálom Maloobchod so zmiešaným tovarom - potraviny, drogéria, hračky

Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností

Fotografické služby Podnikateľské poradenstvo Poskytovanie dátových služieb Poradenstvo v oblasti prírodných vied Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky Vedenie účtovníctva a administratívne práce Organizovanie vzdelávacích a spoločenských podujatí Služby súvisiace s produkciou filmov alebo ...

Maloobchod s potravinami Predaj motorových vozidel Veľkoobchod s potravinami Maloobchod s obuvou a textilom Maloobchod s domácimi potrebami Maloobchod s ovocím a zeleninou Veľkoobchod s textilom a obuvou Maloobchod s drogériovým tovarom Veľkoobchod s domácimi potrebami Veľkoobchod so zeleninou a ovocím Veľkoobchod s drogériovým ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Osobná cestná ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb Krajčístvo-príprava a šitie bielizne,odevov Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej Príprava a šitie pracov. a ochran. pomôcok a zhot.výrobkov

Marketing Skladovanie Klampiarstvo Kovoobrábanie Zámočníctvo Omietkarske práce Zváračské práce Nakladanie s odpadom Mechanické úpravy kovov Prenájom hnuteľných vecí Maliarske a natieračské práce Výroba oceľových konštrukcií Sprostredkovanie v oblasti obchodu Výroba a hutnícke spracovanie kovov Výroba jednoduchých výrobkov z ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti hromadne vyrábaných liečivých prípravkov a veterinárnych liečív, zdravotníckeho materiálu, zdravotníckych potrieb, dentálneho materiálu, liečivých rastlín a čajov, drogistického tovaru, liečebnej kozmetiky, diabetických prostriedkov, kancelárskych potrieb pre zdravotníctvo Veľkoobchodná, distribučná činnosť v ...

Faktoring a forfaiting Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovanie obchodu a služieb Organizovanie kurzov, školení a seminárov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovanie obchodu a služieb Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností Organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí Prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu Reklamná a propagačná činnosť včetne výroby reklám a reklamných predmetov (okrem elektro ...

Skladovanie Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prípravné práce pre stavbu Prenájom hnuteľného majetku Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Dokončovacie ...

Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu a výroby Prenájom základných prostriedkov aj formou leasingu Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v sortimente: poľnohospodárske a potravinárske výrobky, poľnohosp. potreby, priemyselný tovar, textil, odevy, obuv, drobný tovar, motorové vozidlá, cestné a stavebné stroje a strojné zariad., ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb Veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej Obchodná činnosť s kozmetickými prípravkami, čajovinami a poživatinami Obchodná činnosť so zdravotníckym zariadením, zdravotníckym materiálom, zdravotnými pomôckami

Montáž sadrokartónu Montáž plastových okien Prípravné práce pre stavbu Maliarske a natieračské práce Výroba tovarov z plastov a gumy Sprostredkovanie obchodu a služieb Nákup a predaj stavebného materiálu Zemné a kopačské práce, demolácie Výroba iných nealkoholických nápojov Maloobchod v rozsahu voľných živností Nákup a predaj výrobkov z ...