Potřebujete léky nebo léčiva na vaše zdravotní problémy? Lékárny nabízejí léky na alergie, chřipky, nachlazení, na bolest nebo na problémy s kostmi a klouby. V jejich sortimentu najdete i doplňky stravy, zdravotnické pomůcky, kosmetiku, hygienu a další.

MUDr. Júlia Preclíková - dětská lékářka
MUDr. Júlia Preclíková, praktická lékařka pro děti a dorost, poskytuje ve své ordinaci v budově polikliniky Střekov na Novosedlickém náměstí v Ústí nad Labem, komplexní pediatrickou péči. V naší ordinaci provádíme preventivní, diagnostické a léčebné úkony, lékařská ošetření, preventivní prohlídky, očkování a další lékařskou péči.
MUDr. Júlia Preclíková - dětská lékářka
Piliarska výroba Ťažba a približovanie dreva Prieskum trhu a verejnej mienky Úprava interiérov a exteriérov Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu Organizovanie kurzov, školení, vzdelávacích podujatí Spracovanie drevnej triesky, pilín a ďalších drevných a celulóznych materiálov a hmôt Predaj ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania

Skladovanie Upratovacie služby Zásielkový predaj Faktoring a forfaiting Poskytovanie webstránok Vydavateľská činnosť Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Prenájom priemyselného tovaru Leasing spojený s financovaním Organizovanie kurzov a školení Prevádzkovanie motokárovej dráhy Prevádzkovanie požičovne ...

Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Finančný leasing Sprostredkovanie obchodu Podnikatelské poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť Prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov Veľkoobchod v rozsahu ohlasovacej voĺnej živnosti Prenájom zdravotníckej techniky bez obsluhujúceho personálu Kúpa, predaj a sprostredkovanie zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky Kúpa ...

Sprostredkovanie obchodu Podnikatelské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Reklamné a marketingové služby Veľkoobchod v rozsahu ohlasovacej živnosti Servisná činnosť v oblasti zdravotníckej a laboratórnej techniky Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb

Inzertná služba Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Ekonomické poradenstvo Prenájom nehnuteľností Pracovná zdravotná služba Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie cestovnej agentúry Vydavateľská a edičná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie ...

Zámočníctvo Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Výskum trhu a verejnej mienky Nákup a predaj nehnuteľností Leasing spojený s financovaním Reklamné činnosti a písmomaliarstvo Činnosť organizačného a ekonomického poradcu Maloobchod s tovarom v rozsahu voľných živností Veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľných ...

Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov Informatívne chemické a mikrobiologické analýzy Maloobchod s kancelárskou a výpočtovou technikou Veľkoobchod s kancelárskou a výpočtovou technikou Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Výroba čistých chemikálií ...

Sprostredkovanie obchodu Poskytovanie leasingových služieb Chemicko-fyzikálne merania a analýzy Prenájom zariadení, strojov a nástrojov Veľkoobchod, maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť s priemyselným tovarom a strojárenskými výrobkami Poradenské služby v oblasti chemických výrobkov a polygrafickýchmateriálov Výroba ...

Výcvik koní Vozenie na koni Výuka základov jazdenia na koni Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Poradenstvo v oblasti obchodu a služieb Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami Sprostredkovanie obchodu, výroby, dopravy a služieb v rozsahu voľných živností Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích prác) Kúpa tovaru na účely ...

Reklamné činnosti Prenájom automobilov Prenájom hnuteľných vecí Výroba kozmetických prípravkov Výroba výživových a vitamínových doplnkov Výroba, opravy a úpravy zdravotníckych pomôcok Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Nákup a predaj výživových doplnkov a ...

Reklamné činnosti Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku s poskytovaním doplnkových služieb Kancelárske a sekretárske služby ...

Vedenie účtovnej evidencie Maloobchod mimo predajne mimo koncesovaných živností a drahých kovov

Prieskum trhu Realitné agentúry Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Administratívne práce Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Poskytovanie občerstvenia v rozsahu voľných živností Prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho ...

Donášková služba Dopravná zdravotná služba Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Reklamné činnosti. Sprostredkovanie obchodu Podnikatelské poradenstvo. Výskum trhu a verejnej mienky. Sekretárske služby a preklady. Maloobchod mimo riadnej predajne. Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied. Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho ...

Upratovacie práce Spracovanie údajov Zásielkový predaj Vedenie účtovníctva Reklamné a propagačné činnosti Marketing v rozsahu voľných živností Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Výroba lepidiel a polymérov Pozemné a inžinierské stavby Výroba dezinfekčných prípravkov Výroba základných chemických látok Podnikateľské poradenstvo v stavebníctve Výroba drogistického a kozmetického tovaru Výroba krmív a doplnkov krmív pre zvieratá Maloobchod ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)

Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti