Potřebujete léky nebo léčiva na vaše zdravotní problémy? Lékárny nabízejí léky na alergie, chřipky, nachlazení, na bolest nebo na problémy s kostmi a klouby. V jejich sortimentu najdete i doplňky stravy, zdravotnické pomůcky, kosmetiku, hygienu a další.

Reklamné činnosti Výroba, oprava a úprava zdravotníckych pomôcok Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti obchodno-sprostredkovateľská činnosť(spotrebný a priemyselnýtovar) Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Upratovacie služby Sprostredkovateľská činnosť Prenájom a leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

Masérske služby Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Dopravná zdravotná služba Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Prevádzkovanie sauny a solária Výroba zdravotníckych pomôcok Poskytovanie služieb mechanizmami Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Správa ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Reklamná činnosť Výroba výživových doplnkov Sprostredkovateľská činnosť Výroba zdravotníckych pomôcok Vývoj farmaceutických výrobkov Kúpa a predaj obchodných značiek Usporadúvanie seminárov, kurzov a školení Výroba kozmetických a dietetických prípravkov Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu Nákup a ...

Marketing a prieskum trhu Školiaca a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kurzov,školení,výstav,veľtrhov a spoločenských podujatí Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom ...

Finančný leasing Servis zdravotníckej techniky - (Dialyzačné prístroje) Maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Opravy lekárskych prístrojov a nástrojov, zdravotníckych potrieb Maloobchod a veľkoobchod so zdravotníckou technikou,dentálnym spotrebným materiálom sprostredkovanie obchodu a veľkoobchodu so zdravotníckou ...

Sprostredkovateľská činnosť; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi {maloobchod}, alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti {veľkoobchod} v rozsahu voľnej živnosti;

Vedenie účtovníctva Marketingová činnosť Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Nájom a prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Masérske služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s ...

Reklamná a propagačná činnosť; Maloobchod a veľkoobchod so zdravotníckymi potrebami; Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti; Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdy; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

OBCHODNÁ ČINNOSŤ SO VŠETKÝMI DRUHMI TOVARU V ROZSAHU VOĹNEJ žIVNOSTI PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Montáž, servis, údržby a opravy zdravotníckej techniky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti ORGANIZOVANIE ŠKOLENÍ A KURZOV V OBLASTI ZDRAVOTNÍCKEJ TECHNIKY

Manipulácia s nákladom Skladovanie a uskladňovanie Prenájom zdravotníckej techniky Reklamná a propagačná a inzertná činnosť Zásielkový predaj v rozsahu voľných živností Finančný a operatívny leasing v rozsahu voľnej živnosti Prieskum trhu a verejnej mienky a podnikateľské poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných ...

Prenájom hnuteľných vecí Výroba potravinárskych koncentrátov Výroba korenín a aromatických výťažkov Poradenská činnosť v oblasti potravinárstva Výskumno vývojová činnosť v oblasti potravinárstva Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ...

Píliarska výroba Reklamná činnosť Približovanie dreva Vedenie účtovníctva Práce s motorovou pílou Výroba výrobkov z betónu Sprostredkovateľská činnosť Činnosť odborného lesného hospodára Agentúrna činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie športových a kultúrnych podujatí Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Prenájom ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v ...

Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Leasing lekárskych prístrojov a zariadení Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov Obchodná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a software Maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Poradenská ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti

Prieskum trhu Faktoring a forfaiting Reklamná a propagačná činnosť Vydávanie periodických a neperiodických časopisov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie lektorských, vzdelávacích a školiteľských činností Montáž,inštalácia a servis elektrických zariadení NN a bleskozvodov Prenájom hnuteľných vecí, s výnimkou ...

Reklamná a propagačná činnosť Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Agentúrna činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Prednášková činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej ...

Prenájom nehnuteľností Prenájom strojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť Veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsaho voľnej živnosti Vývoj, výroba a montáž lekárskych prístrojov a nástrojov

Sprostredkovateľská činnosť Prevádzkovanie športových zariadení Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Požičovňa motorových vozidiel, minibusov a autobusov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Leasing - prenájom strojov, prístrojov,zariadení a ...