Odpočiňte si od každodenních starostí a vyzkoušejte klasickou masáž, indickou, čínskou, lymfatickou, čokoládovou, sportovní, těhotenskou, reflexní, tantrickou či thajskou masáž. Masáže mohou mít i rehabilitační účinek a pomohou vám od zdravotních problémů.

Prieskum trhu Upratovacie práce Marketingové služby Prenájom strojov a zariadení Reklamná a propagačná činnosť Požičiavanie a distribúcia videa Tlmočnícke a prekladateľské služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Čistiace práce v rozsahu voľných živností Výroba, oprava a úprava zdravotníckych pomôcok Organizovanie športových a ...

Pracovná zdravotná služba Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Kuriérske služby Reklamná činnosť Pomocné stavebné práce Prenájom nehnuteľností Upratovacie a čistiace práce Prenájom strojov a prístrojov Maliarske a natieračské práce Nakladanie s nebezpečným odpadom Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom Poskytovanie poradenských sprostredkovacích a školiacich služieb Veľkoobchodná a maloobchodná ...

Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

Faktoring a forfaiting Administratívne práce Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Reklamná a propagačná činnosť Poradenská a konzultačná činnosť Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy Organizovanie kurzov, seminárov a školení Prenájom strojov, prístrojov a hnuteľných vecí Organizovanie ...

Skladovanie Reklamné činnosti Prenájom hnuteľných vecí Maloobchod so zdravotníckymi potrebami Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť a sprostredkovanie obchodu Organizovanie športových, kultúrnych a iných ...

Obchodné služby / maloobchod s rozličným tovarom,vaľkoobchod srozličným tovarom, sprostredkovanie obchodu/ Poskytovanie doplnkových služieb /prenájom motorových vozidiel ,pranie a mangľovanie bielizne,prenájom garáží,prenájom nehnuteľností,prenájom strojov, zariadení a domácich elektrospotrebičov/ Masérske služby Ubytovacie služby Záhradnícke ...

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Reklamná činnosť Sekretárske služby Prenájom nehnuteľností Čistiace a upratovacie práce Sprostredkovateľská činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Organizovanie odborných prednášok a seminárov Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Osobná dopravná služba nespĺňajúca podmienky ...

Reklamné činnosti Administratívne práce Baliace a expedičné činnosti Sekretárske služby a preklady Spracovanie dát a súvisiace činnosti Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom strojov a zariadení bez obslužného personálu Skladovanie materiálu okrem prevádzkovania verejných ...

Parkovacie služby Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie dopravy Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Ekonomické a účtovné poradenstvo Konzultačná a prednášková činnosť Organizovanie kurzov, školení a prednášok Reklamné činnosti vrátane inzertných činností Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná ...

Odťahová služba Opravy karosérií Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie parkovísk Technik požiarnej ochrany Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Bezpečnostnotechnické služby Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Neverejná cestná osobná doprava Reklamná a propagačná činnosť Konzultačná a prednášková ...

Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

Specializovaná ambulantní zdravotní péče Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.

Vydavateľská činnosť Dopravná zdravotná služba Sprostredkovateľská činnosť Organizovanie kurzov a školení Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov

Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Činnosti týkajúce sa telesnej pohody Maloobchod v rozsahu voľných živností Doprava do a zo zdravotníckeho zariadenia Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávanie Reklamná, inzertná a propagačná činnosť

Organizovanie kurzov, školení a seminárov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Zubná technika Reklamná činnosť Sekretárske služby Prenájom nehnuteľností Čistiace a upratovacie práce Sprostredkovateľská činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Organizovanie odborných prednášok a seminárov Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Výskum a vývoj v oblasti ...

Dopravná zdravotná služba Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Dopravná zdravotná služba Čistiace a upratovacie služby Mimoškolská výchova a vzdelávanie Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa ...

Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Vedenie účtovníctva Dopravná zdravotná služba Mimoškolská výchova a vzdelávanie Sprostredkovanie v oblasti obchodu so zdravotníckymi potrebami Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.