Stomatologické ordinace nabízí komplexní péči o chrup. Tato péče zahrnuje pravidelné prohlídky, dentální hygienu, odstranění zubního kamene, léčbu zubních kazů, bělení chrupu, čištění kanálků, ale také zubní implantáty či akutní ošetření bolestivých zubů.

- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

Zubní péče Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Spracovanie dát Zásielkový predaj Komisionálny predaj Faktoring a forfaiting Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čistiace práce Výskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kurzov, školení a seminátov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej ...

Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prenájom zdravotníckej techniky, prístrojov a zariadení Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

Kuriérske služby Dopravná zdravotná služba Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Doprovodné služby súvisiace s prepravou ťažkých a nadrozmerných nákladov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Upratovacie a čistiace služby Komisionálny nákup a predaj tovaru Poskytovanie služieb starostlivosti o dieťa Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Organizačné, ekonomické a finančné poradenstvo Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie výroby v rozsahu voľných ...

Faktoring a forfaiting Prevádzkovanie solária Prevádzkovanie fitness centra Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie výroby v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Kúpa tovaru na ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Finančný a operatívny prenájom Reklamná a propagačná činnosť Čistenie budov, upratovacie práce Neverejné skladovanie a uskladňovanie Spracovanie grafických ...

Umývací servis Masérske služby Spracovanie údajov Komisionálny predaj Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Výroba a montáž žalúzií Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Služby súvisiace s databázami Výroba a montáž plastových okien Správa bytového a nebytového fondu Prekladateľské ...

Finančný leasing Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Marketing a manažment Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Správa bytového a nebytového fondu Prekladateľské a tlmočnícke služby Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Vydávanie periodických a neperiodických ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Administratívne služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, školení a seminárov Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Organizačné zabezpečenie výstav, veľtrhov a konferencií Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Návrh a realizácia ...

Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Kopírovacích a rozmnožovacie služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)

Reklamná a propagačná činnosť Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností Organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností

Sprostredkovateľská činnosť Poradenská činnosť v predmete podnikania Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Faktoring a forfaiting Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ...

Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Prevádzkovanie fitness centra, solária a sauny Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie nehnuteľností s poskytovaním iných než základných ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných ...

Textilná výroba Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Dopravná zdravotná služba Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z ...

Spracovanie dát Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace práce Kopírovacie a rozmnožovacie služby Správa bytového a nebytového fondu Organizovanie kurzov, seminárov a školení Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Inžinierska činnosť a súvisiace technické ...

Kozmetické služby Upratovacie služby Výskum trhu a verejnej mienky Školiaca a prednášková činnosť Služby súvisiace so skrášľovaním tela Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy Kúpa tovaru za účelom jeho predaja: veľkoobchod a Organizovanie a usporiadavanie kurzov, školení a seminárov Podnikateľské poradenstvo v registrovanom predmete ...

Počítačové služby Administratívne služby Vydávateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Služby súvisiace s ...