Stomatologické ordinace nabízí komplexní péči o chrup. Tato péče zahrnuje pravidelné prohlídky, dentální hygienu, odstranění zubního kamene, léčbu zubních kazů, bělení chrupu, čištění kanálků, ale také zubní implantáty či akutní ošetření bolestivých zubů.

Ordinace zubního lékaře DentalLive s.r.o., Praha
V naší moderně vybavené stomatologické ordinaci DentalLive s.r.o. poskytujeme profesionální preventivní, léčebnou, záchovnou i estetickou péči o Váš chrup. Používáme nejmodernější vyšetřovací postupy a přístrojovou techniku, díky kterým můžeme zdokumentovat, navrhnout a vysvětlit Vám ideální řešení daného problému s chrupem.
Ordinace zubního lékaře DentalLive s.r.o., Praha
Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Kopírovacie a rozmnožovacie služby Organizovanie kurzov, školení, seminárov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ...

Zubná technika Upratovacie služby Predaj nápojov z automatov Výskum trhu a verejnej mienky Prechodné ubytovanie v súkromí - rozvoj a rozdeľovanie nehnuteľností, Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy Kúpa tovaru za účelom jeho predaja: - veľkoobchod a - prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva, Prenájom strojov a ...

Vedenie účtovníctva Čistiace a upratovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov,školení a seminárov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu podnikania Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Organizovanie kultúrnych,spoločenských a športových ...

Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prenájom zdravotníckej techniky, prístrojov a zariadení Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

Kuriérske služby Dopravná zdravotná služba Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Doprovodné služby súvisiace s prepravou ťažkých a nadrozmerných nákladov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Faktoring a forfaiting Prevádzkovanie solária Prevádzkovanie fitness centra Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie výroby v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Kúpa tovaru na ...

Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Upratovacie a čistiace služby Komisionálny nákup a predaj tovaru Poskytovanie služieb starostlivosti o dieťa Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Organizačné, ekonomické a finančné poradenstvo Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie výroby v rozsahu voľných ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Finančný a operatívny prenájom Reklamná a propagačná činnosť Čistenie budov, upratovacie práce Neverejné skladovanie a uskladňovanie Spracovanie grafických ...

Umývací servis Masérske služby Spracovanie údajov Komisionálny predaj Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Výroba a montáž žalúzií Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Služby súvisiace s databázami Výroba a montáž plastových okien Správa bytového a nebytového fondu Prekladateľské ...

Finančný leasing Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Marketing a manažment Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Správa bytového a nebytového fondu Prekladateľské a tlmočnícke služby Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Vydávanie periodických a neperiodických ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Administratívne služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, školení a seminárov Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Organizačné zabezpečenie výstav, veľtrhov a konferencií Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Návrh a realizácia ...

Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Kopírovacích a rozmnožovacie služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)

Reklamná a propagačná činnosť Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností Organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností

Sprostredkovateľská činnosť Poradenská činnosť v predmete podnikania Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Faktoring a forfaiting Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ...

Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Prevádzkovanie fitness centra, solária a sauny Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie nehnuteľností s poskytovaním iných než základných ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných ...

Textilná výroba Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Dopravná zdravotná služba Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z ...

Spracovanie dát Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Upratovacie a čistiace práce Kopírovacie a rozmnožovacie služby Správa bytového a nebytového fondu Organizovanie kurzov, seminárov a školení Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Inžinierska činnosť a súvisiace technické ...

Počítačové služby Administratívne služby Vydávateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Služby súvisiace s ...

Kozmetické služby Upratovacie služby Výskum trhu a verejnej mienky Školiaca a prednášková činnosť Služby súvisiace so skrášľovaním tela Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy Kúpa tovaru za účelom jeho predaja: veľkoobchod a Organizovanie a usporiadavanie kurzov, školení a seminárov Podnikateľské poradenstvo v registrovanom predmete ...