Stomatologické ordinace nabízí komplexní péči o chrup. Tato péče zahrnuje pravidelné prohlídky, dentální hygienu, odstranění zubního kamene, léčbu zubních kazů, bělení chrupu, čištění kanálků, ale také zubní implantáty či akutní ošetření bolestivých zubů.

Čistiace a upratovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Kopírovacie a rozmnožovacie služby Organizovanie prednášok, kurzov, školení a seminárov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Oprava, údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Správa a údržba softwaru Správa a tvorba WEB stránok Prenájom spotrebnej elektroniky Spracovanie údajov na počítačoch Analýza, vývoj a aplikácia informačných systémov Veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností Poradenská služba a servis programového vybavenia počítačov Poradenská služba k technickému vybaveniu počítačov a ...

Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Spracovanie dát Zásielkový predaj Komisionálny predaj Faktoring a forfaiting Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čistiace práce Výskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kurzov, školení a seminátov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej ...

Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

Umývací servis Masérske služby Spracovanie údajov Komisionálny predaj Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Výroba a montáž žalúzií Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Služby súvisiace s databázami Výroba a montáž plastových okien Správa bytového a nebytového fondu Prekladateľské ...

Finančný leasing Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Marketing a manažment Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Správa bytového a nebytového fondu Prekladateľské a tlmočnícke služby Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Vydávanie periodických a neperiodických ...

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania Činnosť podnikateľských, ...

Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie športových zariadení Služby súvisiace so skrášľovaním tela Organizovanie kurzov, školení a prednášok Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Zubná technika Veľkoobchod a maloobchod v oblasti textilu Veľkoobchod a maloobchod v oblasti kozmetiky Veľkoobchod a maloobchod v oblasti drahých kovov Veľkoobchod a maloobchod v oblasti výrobkov z kože Prenájom zdravotníckej techniky, prístrojov a zariadení Veľkoobchod a maloobchod v oblasti výrobkov zo skla a porcelánu Veľkoobchod a ...

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Baliace činnosti Upratovacie práce Zásielkový predaj Faktoring a forfaiting Marketing a manažment Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a administratívne služby Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Sprostredkovanie obchodu, ...

Zásielkový predaj Vydavateľská činnosť Upratovacie práce a čistenie budov Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Školiaca činnosť v rozsahu voľných živností Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Vedenie účtovníctva Čistiace a upratovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Organizovanie kurzov, školení, seminárov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Organizovanie kultúrnych, ...