Trápí vás nemoc? Neváhejte navštívit praktického lékaře. V ordinaci praktického lékaře probíhá stanovení základních diagnóz, odběry krve, vyšetření zraku a sluchu, očkování, preventivní prohlídky, léčba běžných onemocnění a odesílání k odborným lékařům.

Ordinace Honovi, s.r.o. - MUDr. Dagmar Uvírová
Naše ordinace poskytuje komplexní léčebnou, preventivní a diagnostickou péči pro děti od narození až do 19 let. Provádíme preventivní prohlídky, očkování, odběry biologického materiálu, stanovení CRP a také poskytujeme laktační a nutriční poradenství. Vašim dětem se u nás dostane opravdu kvalitní a odborné lékařské péče.
Ordinace Honovi, s.r.o. - MUDr. Dagmar Uvírová
WEMED s.r.o. -  MUDr. Weisse, praktický lékař pro dospělé
Ordinace pana doktora MUDr. Weisse je moderně zařízené zdravotnické zařízení, které poskytuje péči v oblasti praktického lékařství pro dospělé pacienty. Provádíme u nás pravidelné preventivní prohlídky, vstupní, výstupní a periodické prohlídky, očkování a také odběry biologického materiálu. Rovněž se věnujeme závodní preventivní péče.
WEMED s.r.o. -  MUDr. Weisse, praktický lékař pro dospělé
Upratovacie služby Zásielkový predaj Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Leasing spojený s financovaním Prevádzkovanie telovýchovného zariadenia Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Činnosť ekonomických a organizačných ...

- prieskum trhu a verejnej mienky - sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností - poradenské služby o zdravej výžive - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Dopravná zdravotná služba Prevádzkovanie výdajne stravy Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Poradenská ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Administratívne služby Dopravná zdravotná služba Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, ...

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Upratovacie a čistiace práce Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Organizovanie kurzov, seminárov a školení Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností Kancelárske a sekretárske služby ...

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných ...

Finančný leasing Odťahová služba Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Organizovanie kurzov, školení a seminárov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľných činností Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Poradenská služba k technickému ...

Administratívne služby Vydavateľská činnosť Dopravná zdravotná služba Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výskum a vývoj v oblasti prírodných a ...

Spracovanie dát Zásielkový predaj Komisionálny predaj Faktoring a forfaiting Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čistiace práce Výskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kurzov, školení a seminárov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Činnosť ekonomických a organizačných poradcov konzultačná činnosť v oblasti predmetu ...

Administratívne služby Organizovanie školení, kurzov a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Dopravná a zdravotná služba Všeobecné personálne služby a iné služby Spracovanie údajov pomocou programového vybavenia Podnikateľské poradenstvo, komunikácia a styk s verejnosťou Činnosti súvisiace s telesným vzpružením, pohodou a vedúce k zoštíhleniu postavy

Poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu

Spracovanie údajov Upratovacie služby Marketing a manažment Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kurzov, školení a seminárov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových ...

Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Výroba vína Baliace práce Donášková služba Ambulantný predaj, predaj na trhoch Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny Nakladanie s odpadmi mimo nebezpečného odpadu Správa registratúry bez trvalej dokumentárnej hodnoty Sprostredkovanie obchodu a výroby v ...

Finančný leasing Zásielkový predaj Factoring a forfaiting Upratovacie a čistiace práce Výroba nealkoholických nápojov Reklamná a propagačná činnosť Ambulantný predaj a predaj na trhoch Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie športových, kultúrnych a iných ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Potrubné rozvody. Veľkoobchod a maloobchod mimo riadnej predajne:

Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Kopírovacie a rozmnožovacie služby Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových ...

Prenájom nehnuteľností Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie kurzov, seminárov a školení Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností