Trápí vás nemoc? Neváhejte navštívit praktického lékaře. V ordinaci praktického lékaře probíhá stanovení základních diagnóz, odběry krve, vyšetření zraku a sluchu, očkování, preventivní prohlídky, léčba běžných onemocnění a odesílání k odborným lékařům.

DoMeNa Gyn s.r.o. - odborná lékařská péče
Veškerou gynekologickou péči v moderně vybavené ordinaci, poskytuje svým pacientkám paní doktorka MUDr. Jitka Zacharová. Naše služby zahrnují preventivní a léčebnou péči, ultrazvuková vyšetření, léčbu gynekologických onemocnění, komplexní péči o těhotné či očkování proti HPV virům. Klademe velký důraz na osobní přístup a komunikaci.
DoMeNa Gyn s.r.o. - odborná lékařská péče
Medico Via HB, s.r.o. - MUDr. Hana Weinlichová
Paní doktorka MUDr. Hana Weinlichová poskytuje ve své ordinaci komplexní lékařské služby praktického lékaře pro dospělé a také závodní preventivní péči. Provádíme preventivní prohlídky, očkování, EKG, stanovení hladiny cukru z kapky krve, vyšetření krevní srážlivosti a další odborné úkony. Ordinace naleznete v Postřelmově a Zábřehu.
Medico Via HB, s.r.o. - MUDr. Hana Weinlichová
MUDr. Jana Velochová – praktická lékařka pro děti a dorost
Paní doktorka MUDr. Jana Velochová poskytuje ve své ordinace komplexní preventivní, diagnostickou a léčebnou péči pro děti a dorost. V rámci našich služeb provádíme preventivní prohlídky, očkování, odběry krve a biologického materiálu či výtěry. Naši pediatrickou ambulanci naleznete na adrese Nadační 375/1 ve městě Odry.
MUDr. Jana Velochová – praktická lékařka pro děti a dorost
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Administratívne a kancelárske práce Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Výcvik koní Vozenie na koni Reklamné služby Odťahová služba Výuka jazdy na koni Autoumývačské práce Administratívne služby Prevádzkovanie výdajne stravy Čistiace a upratovacie služby Maloobchod mimo riadnej predajne Prevádzkovanie pohrebnej služby Sprostredkovanie obchodu a služieb Oprava cestných motorových vozidiel Správa bytového a ...

Skladovanie Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prevádzkovanie parkoviska Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb informátora Prípravné práce k realizácii stavby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Organizovanie kurzov, ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Inzertná služba Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Ekonomické poradenstvo Prenájom nehnuteľností Pracovná zdravotná služba Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie cestovnej agentúry Vydavateľská a edičná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie ...

Maloobchod, veľkoobchod Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie služieb Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná a inzertná činnosť Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Organizovanie kurzov, školení, prednášok a seminárov Poradenská činnosť v oblasti regenerácie a rekondície Ubytovacie služby bez prevádzkovania ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Opravy vyhradených elektrických technických zariadení Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení Školiaca činnosť v oblasti zdravého životného štýlu Poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Opravy a údržba ...

Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie výroby Maloobchod a veľkoobchod Sprostredkovanie služieb Reklamná a propagačná činnosť Prenájom a požičiavanie prístrojov a zariadení Poriadanie a organizovanie výstav, seminárov, prehliadok a veľtrhov

Reklamné činnosti Fotografické služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských ...

Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Verejné obstarávanie Kancelárske a sekretárske služby Organizovanie kurzov, školení, seminárov Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Sprostredkovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby Prenájom strojov, prístrojov a zariadení a automobilov Konzultačná, lektorská činnosť a prednášková ...

Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Spracovanie údajov Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a sekretárske služby Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a rekondíciu Organizovanie školení, prednášok, ...

Vydavateľská činnosť Upratovacie a čistiace práce Poskytovanie informačných služieb Marketing a prieskum trhu a verejnej mienky Nákup, predaj a prenájom osobných automobilov Poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu Záhradnícke služby a zakladanie okrasných záhrad Organizovanie seminárov, školení, kurzov a prednášok Podnikateľské ...

Masérske služby Reklamné činnosti Výskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie práce Organizovanie kurzov a školení Poradenstvo v oblasti životosprávy Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Prenájom ...

Administratívne služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Masérske služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Vyučovanie anglického jazyka Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prekladateľská a tlmočnícka činnosť z anglického ...

Administratívne služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Spracovanie údajov Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a sekretárske služby Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a rekondíciu Organizovanie školení, prednášok, ...

Masérske služby Kozmetické služby Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme ...

Administratívne služby Reklamná a marketingová činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poradenstvo v oblasti zdravého životného stýlu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)