Trápí vás nemoc? Neváhejte navštívit praktického lékaře. V ordinaci praktického lékaře probíhá stanovení základních diagnóz, odběry krve, vyšetření zraku a sluchu, očkování, preventivní prohlídky, léčba běžných onemocnění a odesílání k odborným lékařům.

Ordinace Honovi, s.r.o. - MUDr. Dagmar Uvírová
Naše ordinace poskytuje komplexní léčebnou, preventivní a diagnostickou péči pro děti od narození až do 19 let. Provádíme preventivní prohlídky, očkování, odběry biologického materiálu, stanovení CRP a také poskytujeme laktační a nutriční poradenství. Vašim dětem se u nás dostane opravdu kvalitní a odborné lékařské péče.
Ordinace Honovi, s.r.o. - MUDr. Dagmar Uvírová
WEMED s.r.o. -  MUDr. Weisse, praktický lékař pro dospělé
Ordinace pana doktora MUDr. Weisse je moderně zařízené zdravotnické zařízení, které poskytuje péči v oblasti praktického lékařství pro dospělé pacienty. Provádíme u nás pravidelné preventivní prohlídky, vstupní, výstupní a periodické prohlídky, očkování a také odběry biologického materiálu. Rovněž se věnujeme závodní preventivní péče.
WEMED s.r.o. -  MUDr. Weisse, praktický lékař pro dospělé
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Výcvik koní Vozenie na koni Reklamné služby Odťahová služba Výuka jazdy na koni Autoumývačské práce Administratívne služby Prevádzkovanie výdajne stravy Čistiace a upratovacie služby Maloobchod mimo riadnej predajne Prevádzkovanie pohrebnej služby Sprostredkovanie obchodu a služieb Oprava cestných motorových vozidiel Správa bytového a ...

Administratívne a kancelárske práce Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Skladovanie Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prevádzkovanie parkoviska Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb informátora Prípravné práce k realizácii stavby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Organizovanie kurzov, ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Inzertná služba Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Ekonomické poradenstvo Prenájom nehnuteľností Pracovná zdravotná služba Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie cestovnej agentúry Vydavateľská a edičná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie ...

Maloobchod, veľkoobchod Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie služieb Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná a inzertná činnosť Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Organizovanie kurzov, školení, prednášok a seminárov Poradenská činnosť v oblasti regenerácie a rekondície Ubytovacie služby bez prevádzkovania ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie výroby Maloobchod a veľkoobchod Sprostredkovanie služieb Reklamná a propagačná činnosť Prenájom a požičiavanie prístrojov a zariadení Poriadanie a organizovanie výstav, seminárov, prehliadok a veľtrhov

Opravy vyhradených elektrických technických zariadení Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení Školiaca činnosť v oblasti zdravého životného štýlu Poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Opravy a údržba ...

Reklamné činnosti Fotografické služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských ...

Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Verejné obstarávanie Kancelárske a sekretárske služby Organizovanie kurzov, školení, seminárov Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Sprostredkovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby Prenájom strojov, prístrojov a zariadení a automobilov Konzultačná, lektorská činnosť a prednášková ...

Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Spracovanie údajov Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a sekretárske služby Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a rekondíciu Organizovanie školení, prednášok, ...

Vydavateľská činnosť Upratovacie a čistiace práce Poskytovanie informačných služieb Marketing a prieskum trhu a verejnej mienky Nákup, predaj a prenájom osobných automobilov Poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu Záhradnícke služby a zakladanie okrasných záhrad Organizovanie seminárov, školení, kurzov a prednášok Podnikateľské ...

Administratívne služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Masérske služby Reklamné činnosti Výskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie práce Organizovanie kurzov a školení Poradenstvo v oblasti životosprávy Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Prenájom ...

Masérske služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Vyučovanie anglického jazyka Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prekladateľská a tlmočnícka činnosť z anglického ...

Administratívne služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Masérske služby Kozmetické služby Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme ...

Spracovanie údajov Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a sekretárske služby Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a rekondíciu Organizovanie školení, prednášok, ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Administratívne služby Reklamná a marketingová činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poradenstvo v oblasti zdravého životného stýlu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ...

Maloobchod, veľkoobchod Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie seminárov, kurzov, školení, kultúrnych a vzdelávacích podujatí