Péče o malá, velká i chovná zvířata zahrnující očkování, vyšetření pomocí přístrojů RTG, USG a dalších biologických analyzátorů, značkování pomocí čipů, prodej veterinárních přípravků, chirurgické zákroky, porody i okamžité řešení akutních případů.

Fotografické služby Vydavateľská činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii ...

Sprostredkovanie obchodu Obchodná činnosť so zvieratami Konzult.,porad.,činnosť v obl.prod.živ.a rast.pôvodu,zvierat Obchod.činnosť s produktami živočíšneho a rastlinného pôvodu Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia

Fotografické služby Sprostredkovanie obchodu Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Obchodná činnosť s kozmetickým tovarom Obchodná činnosť so živými zvieratami Tlmočnícke a prekladateľské práce v jazyku anglickom a španielskom

Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

Hotelové služby pre zvieratá Prevádzkovanie salónu pre zvieratá Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk Výroba hotového krmiva pre ...

Sprostredkovanie dopravy Podnikateľské poradenstvo Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu ,služieb a propagácie

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Kopírovacie služby Sprostredkovanie dopravy Podnikateľské poradenstvo Výroba predmetov z papiera Výroba predmetov z plastov Prípravné práce pre stavbu Reklamné a propagačné práce Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Montáž a opravy meracej a regulačnej ...

Strihanie psov Úprava srsti psov a mačiek Sprostredkovateľská činnosť Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Prednáškova činnosť Podnikateľské poradenstvo Zhotovovanie videozáznamov Výskum trhu a verejnej mienky Neverejná cestná osobná doprava Obkladačské a podlahárske práce Dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie Ťažba dreva a služby v rámci lesníctva Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Výroba drevených obalov a drobných výrobkov z ...

Inseminácia Obchod so starožitnosťami Podnikateľské poradenstvo Predaj v stánkoch na trhoch Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Výroba textílií a pletených výrobkov Výcvik služobných a iných plemien psov Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Poskytovanie ...