Živočišná výroba, užitkový chov a prodej hospodářských zvířat – skotu, krav, telat, jalovic a plemenných býků. Při koupi nezapomeňte i na kvalitní rostlinná krmiva, tedy na krmné obiloviny, oves, ječmen, pšenici, olejniny, řepku, brambory a kukuřici.

Rodinná farma: Chov: - masný skot - ovce. Služby: - ubytování - hospůdka, tel.: 608 233 275

Farma, chov: - ovce - prasata - drůbež. Služby: - sečení luk - obracení, lisování sena - orba polí, setí - kombajnová sklizeň - mulčování.

Farma, chov: - prasata - masný skot - ovce Pěstování, prodej: - ovoce - višně - jablka - švestky - obilí - řepka Služby s pařezovou frézou.

Zemědělské družstvo. Prodej: -nezpracované zemědělské výrobky. Pronájem: -zemědělské stroje, zařízení. Maloobchod, prodej: -potraviny Doprava: -vnitrostátní nákladní LIAZ.

Farma. Rostlinná výroba - kukuřice, oves, brambory, česnek, proso, ječmen, pšenice. Živočišná výroba - slevice, kuřata, husy, ovce. Mulčování. Lisování slámy. Zemědělské práce. Prodej zemědělských a chovatelských potřeb.

Zámecký statek: - ekologická farma - pěstování obilovin - chov skotu, prasat

Farma - chov skotu plemene Charolais, Highland.

Chov, prodej: - drůbež - nosné kuřice - brojlerová housata, kuřata, perličky ( v jarním období).

Farma Váhala - živočišná výroba - chov prasat.

Služby - zemědělská prvovýroba - rostlinná výroba - živočišná výroba.

Kozí farma, chov: - kozy - krávy - koně

Farma - rodinná minimlékárna - mléko, mléčné výrobky, sýry.

Rodinná farma, služby: - ubytování, stanování, chatky - chov ovce, krávy

Farma Metylovice - prodej jehňat - ustájení koní - chov skotu.

Obchodní a poradenská činnost v zemědělství - poradenství v živočišné výrobě - obchod se zemědělskými produkty.

Práce: - podkovářství. Chov: - ovce.

Společnost Volanická zemědělská, a.s. hospodaří v okrese Jičín a zaměřuje se na zemědělskou prvovýrobu (RV a ŽV). Doplňkovou činností je výroba elektrické energie v bioplynové stanici. Zajišťujeme pěstování a prodej pšenice, ječmene, řepky, cukrovky, kukuřice, vojtěšky, trávy na louce. V rámci živočišné výroby chováme skot - telata, jalovice, ...

Soukromý zemědělec: - rostlinná výroba - řepka, ječmen - živočišná výroba: - chov prasat.

Ekologická farma zámek Skřivaň. Služby: - ubytování - restaurace - svatební hostiny - vyjížďky na koních.