Živočišná výroba, užitkový chov a prodej hospodářských zvířat – skotu, krav, telat, jalovic a plemenných býků. Při koupi nezapomeňte i na kvalitní rostlinná krmiva, tedy na krmné obiloviny, oves, ječmen, pšenici, olejniny, řepku, brambory a kukuřici.

Obchodná činnosť: predaj elektro - inštalačného materiálu Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu podľa platného oprávnenia Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných ...

Výroba a predaj krmných zmesí Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby strojov a ostatných motorových prostriedkov, Činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby potraviny,poľnohospodárske stroje a zariadenia, Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve nákl.automobilov a náhr.dielov k ním,strojov a zariadení Prenájom výrobných prostriedkov, ...

Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné práce Výroba a predaj krmných zmesí pre hospodárske zvieratá výroba a predaj osív hustosiatych obil.,hrachu a ďatelinovín Výroba a predaj pekárenských výrobkov a potravinárskeho tov. Nákup a predaj potr.tovaru,ovocia,zeleniny,alko-nealko ...

A rastlinnými výrobkami Automatizované spracovanie údajov Služby súvisiace s rastlinnou výrobou Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov Výroba organických hnojív - vitahum, kompost Výroba krmných zmesí pre hospodárske zvieratá Výroba kovov a kovových výrobkov , zámočníctvo Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a ...

Hnojivami Kovoobrábanie Pohostinská činnosť Automatizované spracovanie údajov Oprava motorových vozidiel a karosérii Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov kávou, liehovinami, cukrárenskými výrobkami Výroba kovov a kovových výrobkov, zámočníctvo Výroba potravín, nápojov, mäsiarstvo a udenárstvo a prístrojov, montáž a oprava meracej a ...

Chov ovcí a koz Ostatní služby poskytované v lesnictví Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu Smíšené hospodářství

Pohostinská činnosť strojové zemné práce Oprava pracovných strojov Služby v rámci poľnohospodárstva a lesníctva Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu okrem veterinárnych služieb Prenájom motorových vozidiel, traktorov, poľnohospodárskych strojov a zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu ...

Výroba kŕmnych zmesí Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Ťažba dreva Výroba pesticidov Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z plastov Výroba drevených obalov Výroba hroznového vína Spracovanie tuhých palív Výroba farbív a pigmentov Prípravné práce pre stavbu Prenájom strojov a prístrojov Činnosť realitnej kancelárie Leasing spojený s financovaním Poľnohospodárstvo a súvisiace ...

Mäsiarstvo Reklamná činnosť Kosenie parkov a priekop Výroba mliečnych výrobkov Upratovacie a čistiace práce Sprostredkovanie predaja nehnuteľností Prenájom strojov ,prístrojov a zariadení Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických ...

Piliarske práce zemné a búracie práce Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Veľkoobchod s tovarom uvedeným v maloobchode Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva Sprostredkovanie obchodu s tovarom uvedeným v maloobchode Ubytovacie služby po triedu 3 v rozsahu voľných ...

Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu Chov drůbeže Smíšené hospodářství Chov prasat Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu Chov drobných hospodářských zvířat

Realitná kancelária /agentúra/ Reklamná a propagačná činnosť Veľkoobchod so zeleninou a ovocím Výroba hotových jedál a polotovarov Sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami Predaj motorových vozidel a náhradných dielov Podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania Výroba a odbyt veľmi jedovatých ...

Montáž antén a bleskozvodov domáce potreby,železiarský tovar,stroje Oprava televízorov,elektrických spotrebičov do 1000 V Obchodná činnosť:textil,galantéria,obuv,elektro,kvety Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Výroba sviečok Spracovanie prírodného medu Reklamné a marketingové služby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby - vodohospodárske stavby Vykášanie priekop a prícestných plôch, kosenie prícestných plôch Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb Predaj na priamu konzumáciu alko- nealko nápojov, piva, vína, destilátov Nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel a použitých súčiastok ...

Prenájom hnuteľných vecí Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Leasing spojený s financovaním Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Poradenská činnosť v oblasti obchodu a výpočtovej ...

Skladovanie - neverejné Sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy Služby v oblasti poľnohospodárskej výroby Maloobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami, kvetmi, rastlinami, s mäsom a mliekárenskými výrobkami, so stavebným materiálom, strojmi, technickými potrebami, obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu, ...

Ťažba dreva Realitné agentúry Výroba pesticídov Spracovanie zemiakov Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z plastov Výroba drevených obalov Spracovanie tuhých palív Prípravné práce pre stavbu Prenájom strojov a prístrojov Leasing spojený s financovaním Výroba mäsa a mäsových výrobkov Koksovanie, rafinácia, ...

Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva, náradia Veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami Prieskum trhu Spracovanie zemiakov Búracie a zemné práce Výroba peliet a brikiet Výroba stavebných prvkov Výroba ekopanelov zo ...

Výroba pesticidov . Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva. Sprostredkovanie obchodu. Výroba drevených obalov Výroba tovaru z plastov. Výroba farbív a pigmentov. Prípravné práce pre stavbu. Výroba pekárenských výrobkov Leasing spojený s financovaním. Výroba cestovín, čaju a kávy. Služby súvisiace s poľovníctvom. Ťažba dreva a ...

Mäsiarstvo Účtovníctvo Výroba kŕmnych zmesí Výroba predmetov zo skla Sprostredkovateľská činnosť Poskytovanie služieb v rybárstve Reklamná a propagačná činnosť Výroba píliarska a impregnácia dreva Výroba rastlinných a živočíšnych tukov Maliarske, natieračské a sklenárske práce Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Výroba ...