Užitkový chov koní, krav, ovcí, koz, drůbeže a jiných hospodářských i domácích zvířat. Ustájení zvířat, kvalitní péče o zvířata, výcvik různého stupně, to vše pouze od zkušených odborníků. Využijte služeb od profesionálů, kteří ví, jak se starat o zvířata.

Vydavateľská a propagačná činnosť. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti Školiteľská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva Usporiadavanie a organizovanie výstav biologického materiálu a produktov. Propagácia a ...

Výroba cestovín Maloobchod s potravinami Obchodná činnosť - noviny časopisy obchodná činnosť s ovocím a zeleninou obchodná činnosť - priemyselný a spotrebný tovar Obchodná činnosť s poľnohosp.produktami a živými zvieratami Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Kovoobrábanie Sprostredkovateľská činnosť Zámočníctvo a zváračské práce Montáž ústredného kúrenia, vody a kanalizácie Veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Maloobchod mimo riadnej predajne - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti

Zámočníctvo a kovoobrábanie. Opravy motorových vozidiel a karosérií. Vnútroštátna cestná nákladná doprava. Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov. Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti. Vykonávanie mechanizovaných poľnohospodárskych prác. Vedenie účtovníctva. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.

Pohostinská činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Montáž a opravy telekomunikačných zariadení Montáž a údržba kancelárskej a výpočtovej techniky Demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy Konzultačné, poradenské služby týkajúce sa predmetu činnosti Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických ...

Prenájom nehnuteľností. Podnikateľské poradenstvo. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností. Chov exotických zvierat a vtáctva,akvarijných rybičiek a laboratórnych ...

Sprostredkovateľská činnosť Poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti poľnohopodárstva Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Veľkoobchod s jedmi Výroba kŕmnych zmesí Sprostredkovanie obchodu Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom Maloobchod mimo riadnej predajne s vysšie uvedeným sortimentom Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poľnohospodárstva Veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami a živými zvieratami Nešpecializovaný veľkoobchod s tovarom ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Organizovanie kurzov, školení, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v rozsahu voľných živností Lektorská a poradenská činnosť v oblasti sprostredkovania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ resp. štátnej podpory Organizovanie ...

Pohostinská činnosť Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov Opravy poľnohospodárskych strojov. Pílenie dreva a výroba drevených paliet. Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti. Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Vykonávanie rekreačnej služby - prechádzky na koni Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Predaj na ...

Murárstvo Stolárstvo Kovoobrábanie Sušenie dreva Oprava karosérií Zváračské práce Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Zámočníctvo - výroba Skladovanie a uskladňovanie Upratovacie a čistiace služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Opravy cestných motorových vozidiel Prenájom stavebných strojov a zariadení Sprostredkovanie ...

Zámočnícke práce. Ubytovanie v súkromí. Vedenie účtovníctva. Opravy motorových vozidiel. Výroba mliečnych výrobkov. Prenájom motorových vozidiel. Prenájom priemyselného tovaru. Automatizované spracovanie údajov. Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Poradenská činnosť v oblasti ...

Účtovnícke práce Pohostinská činnosť Poskytovanie internetových služieb Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Opravy poľnohospodárskych strojov a motorových vozidiel Obchodná činnosť s tovarom mimo koncesovaných a viazaných Cestná motorová dorpava - vnútroštátna nákladná cestná doprava

Poskytovanie služieb traktormi v poľnohospodárskej výrobe Verejná cestná nákladná doprava

Zámočníctvo Sekretárske služby Kopírovanie tlačív Sprostredkovanie obchodu Autoopravárenské práce Vedenie účtovnej evidencie Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s výnimkou nebezpečného odpadu Obchodná činnosť tovaru každého druhu okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností

Prenájom hnuteľných vecí Činnosť ekonomických poradcov Prevádzkovanie cestovnej agentúry Prevádzkovanie jazdeckého areálu Sprostredkovanie obchodu a služieb Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Výroba a predaj pekárenských výrobkov Poradenská činnosť v poľnohospodárstve Práce špeciálnymi strojmi a mechanizmami Vedenie účtovníctva pre iné ...

Prenájom hnuteľných vecí Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Vykonávanie prác v poľnohospodárstve poľnohospodárskymi strojmi Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním výrobných zariadení Kúpa tovaru na ...

Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach do trierdy *** v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva s poskytovaním ďalších služieb - upratovanie Prípravné práce pred zahájením stavby a prípravné práce po ukončení stavby v rozsahu voľných živností Letná a zimná údržba komunikácii strojmi a zariadeniami ...

Baliace činnosti Upratovacie práce Prenájom hnuteľných vecí Spracovanie a úprava tabaku Skladovanie a spracovanie krmív Poskytovanie služieb pracovnými mechanizmami Maloobchod s tovarom mimo viazaných a koncesovaných živností Výroba hotových krmných zmesí a bielkovinových koncentrátov Veľkoobchod s tovarom mimo viazaných a koncesovaných ...

Maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s odpadmi - zvoz pevného domového odpadu Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Nákup a predaj potravinového tovaru,mäsa a mäsových výrobkov Opravárenská činnosť - opravy motorových dopravných prostriedkov a náradia, ...

Pohostinská činnosť Mäsiarstvo a údenárstvo Prenájom hnuteľných vecí Výroba hotových jedál a polotovarov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu ...

Chov mléčného skotu Účetnické a auditorské činnosti daňové poradenství

Murárstvo Tesárstvo Pohostinská činnosť Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku Oprava motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Oprava poľnohospodárskych strojov /okrem traktorov/ Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ...

Baliace činnosti Upratovacie služby Vedenie účtovníctva produktami a zvieratami Výroba hotových krmív Prenájom motorových vozidiel Prekladištia nákladov; Skladovanie Výroba drevených obalov, palety, bedne Činnosť organizačných a ekonomických poradcov sun, pozberová úprava, ošetrovanie a skladovanie Sprostredkovanie obchodu, služieb, ...