Užitkový chov koní, krav, ovcí, koz, drůbeže a jiných hospodářských i domácích zvířat. Ustájení zvířat, kvalitní péče o zvířata, výcvik různého stupně, to vše pouze od zkušených odborníků. Využijte služeb od profesionálů, kteří ví, jak se starat o zvířata.

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Nespecializovaný velkoobchod Pěstování plodin jiných než trvalých Sladkovodní akvakultura

Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy Hostinská činnost -Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo činností uvedených v příl. 1, 2, 3 zák. č. 455/91 Sb. -Zprostředkovatelská a konzultační činnost v oblasti obchodu služeb a ve stavebnictví

-Velkoobchod a maloobchod Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy

Pěstování plodin jiných než trvalých Živočišná výroba Sladkovodní akvakultura Lesnictví a těžba dřeva

-Zprostředkování obchodu a služeb -Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Velkoobchod a maloobchod Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy

-Pronájem a půjčování věcí movitých -Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu -Výroba, obchod a služby jinde nezařazené -Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov -Zasilatelství a zastupování v celním řízení -Ubytovací služby -Poskytování software, poradenství v oblasti ...

Hostinská činnost Drezúra zvířat -Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí -Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -Velkoobchod a maloobchod -Výroba, rozmnožování, distribuce, ...

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Zprostředkování obchodu a služeb -Pronájem a půjčování věcí movitých -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované ...

-Realitní činnost -Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

-Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Realitní činnost, správa a údržba ...

-Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Pronájem a půjčování věcí movitých -Výroba, obchod a služby jinde nezařazené -Výroba potravinářských a škrobárenských ...

Zednictví -Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, vyjma činností ze zák.č. 455/1991 Sb. vyloučených či tvořících věcnou náplň konkrétních živností obsažených v příloze 3 tohoto zákona Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li ...

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Velkoobchod a maloobchod

Ostraha majetku a osob Služby soukromých detektivů -Velkoobchod a maloobchod -Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Zprostředkování obchodu a služeb -Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím -Poskytování software, ...

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů -Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků -Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv -Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a ...

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků -Pěstitelské pálení -Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů -Velkoobchod a maloobchod -Ubytovací ...

-Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků -Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků -Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků -Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů -Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem ...

-Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin -Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov -Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům ...

-Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software -Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců -Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Smíšené hospodářství Chov ovcí a koz

Řeznictví a uzenářství Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a ...

-Specializovaný maloobchod Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy

Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy -Kulturní agentura

-Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů -Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody -Ubytovací služby -Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení -Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných ...