Užitkový chov koní, krav, ovcí, koz, drůbeže a jiných hospodářských i domácích zvířat. Ustájení zvířat, kvalitní péče o zvířata, výcvik různého stupně, to vše pouze od zkušených odborníků. Využijte služeb od profesionálů, kteří ví, jak se starat o zvířata.

Mäsiarstvo Prenájom nehnuteľností Výroba mliečnych výrobkov Výroba tovaru z papiera a lepenky Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom Prenájom poľnohospodárskych strojov a ...

Geodetické a kartografické činnosti

Zámočníctvo Kúrenárske práce Zváračské práce Vodoinštalatérstvo Vykonávanie priemyselných stavieb Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Montáž,oprava a údržba elektrických zariadení Sprostredkovanie nákupu a predaja v rámci voľných živností Vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlíštných celkov) Obchodná činnosť v ...

Jazda na koni Zapriahové služby Spracovanie zemiakov Spravovanie krmovín Mäsiarstvo a údenárstvo Brúsenie a leštenie kovov Spracovanie zeleniny a hlivy Maliarske a natieračske práce Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Leasing hmotného majetku a automobilov Prenájom pracovných pomôcok a náradia Kúpa a predaj ...

Mäsiarstvo Textilná výroba Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Služby v poľnohospodárstve Prevádzkovanie výdajne stravy Poľnohospodárska poradenská činnosť Sprostredkovateľská činnosť v obchode Maloobchod a veľkoobchod v rámci voľných živností Ubytovacie služby bez poskytnutia pohostinských činností Prevádzkovanie ...

Chov koní a jiných koňovitých Smíšené hospodářství

Prevádzkovanie a prenájom lyžiarských vlekov Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti agroturistiky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností Rozvoz tovaru dodávkovým vozidlom v rozsahu voľných živností Výroba umelecko - ...

Sprostredkovanie obchodu Spracovanie a predaj polotovarov Poradenská činnosť v oblasti chovu rýb Obchodná činnosť okrem koncesovaných živností

Skladovanie Výroba hnojív Predaj na trhoch Výroba cestovín Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Prenájom motorových vozidiel Maloobchod so zmiešaným tovarom Výroba a spracovanie hydinárskych výrobkov Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, ...

Spracovanie, úprava, mrazenie a balenie sladkovodných a morských rýb Sprostredkovateľská činnosť vo výrobe, obchode a službách v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľnej živnosti/ Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľnej ...

Sprostredkovanie obchodu Výroba asfaltových zálievok Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností

Zemné práce strojom Nákup a predaj stravy Prenájom spevnených plôch Práce kombajnami na zákazku prevázdkovanie lyžiarskeho vleku Pasenie hospodárskych zvierat na zákazku Oprava pracovných strojov a motorových vozidiel Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom v rozsahu voľných živností Zber, vyorávanie, oranie, bránenie, siatie, sadenie, ...

Prenájom nehnuteľností Výroba drevených obalov Demolácia a zemné práce Prenájom motorových vozidiel Výroba iných výrobkov z dreva Výroba píliarská a impregnácia dreva Maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Maloobch.se zmieš.tovar.hlavne potravinami, nápojmi,tabakom Predaj, údržba a oprava ...

Kovoobrábanie zámočníctvo kováčske práce stolárske práce Pohostinská činnosť píliarska drevovýroba Maliarske a natieračské práce strojné práce na zákazku /vysokozdvižný vozík/ Opravy motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov obchod s tovarom všetkého druhu okr.koncesovaných obch.živn. obchod s tovarom všetkého druhu okr.viazaných ...

Chov jiného skotu a buvolů Smíšené hospodářství Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu Činnosti související s úpravou krajiny

Kovovýroba Výroba píliarská a iných výrobkov z dreva Veľkoobchodná a obchodná činnosť okrem koncesovaných živn.

Kovovýroba, zámočníctvo Skladovanie a uskladňovanie Oprava poľnohospodárskych strojov Vykonávanie priemyselných stavieb /okrem drahých kovov a výrobkov z nich/ Bar, reštaurácia, závodné stravovanie Dodávka vody v rozsahu voľnej živnosti Mechanizačné práce v poľnohospodárstve Výroba kovových konštrukcií a ich častí Turistické nocľahárne a ...

Zváračstvo Lešenárstvo Kovoobrábanie Zámočníctvo Piliarská výroba Výroba syrových korbáčikov Mechanizačné služby v poľnohospodárstve Výroba kovových konštrukcií a ich častí Prípravné práce pre stavbu, demolácie a zemné práce Obchodná činnosť v rámci voľných živností /okrem drahých kovov a výrobkov z nich/

Ubytovacie služby Píliarska drevovýroba reštauračné a stravovacie služby Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Údržba a oprava motorových vozidel Maloobchod s potravinami a pochutinami Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Výroba a oprava strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo Pohostinská činnosť a výroba ...

Bufet Výčap Verejné stravovanie Ubytovacie zariadenie Iné ubytovacie možnosti Prenájom nehnuteľností Výroba a predaj zmrzliny Demolácia a zemné práce Výroba pekárenských výrobkov Maloobchod so zmiešaným tovarom Predaj na trhoch, ambulantný predaj Prenájom poľnohospodárskych strojov Stravovanie závodné a iné účelové Opravy a servis ...

Prenájom nebytových priestorov Verejná cestná nákladná doprava Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby Reštauračná činnosť a závodné stravovanie Úprava a spracovanie mlieka - výroba mliečnych výrobkov Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Vykonávanie priemyselných, bytových, občianskych a inžinierskych stavieb Ubytovacie ...

Sprostredkovateľská činnosť Poskytovanie prechodného ubytovania Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Opravy cestných motorových vozidiel Výkopové, zemné a demolačné práce Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá Maloobchodná činnosť v rozsahu ...