Lesní hospodářství se může postarat o váš lesní pozemek, a to například vysázením nových listnatých i jehličnatých stromů, celkovou údržbou lesního porostu nebo návrhem hospodářského plánu. Taktéž je možné využít těžební služby či služby v myslivosti.

Služby: -optimalizace hospodaření na lesním majetku -výpočet zásoby porostů nastojato -výkup lesních majetků -nákup a prodej dříví -těžební a pěstební činnost -realizace a úprava zahrad -rizikové kácení dřevin

Služby: - lesní hospodářství - těžební a pěstební činnost - výkup dříví - prodej palivového dříví

Udržujeme městské lesy, drobné vodní toky a vodních díla, staráme se o zvláště chránění území a šíříme povědomí o ekologické výchově. Naše činnost zahrnuje: Městské lesy - lesopark Šárka, Chuchle, Hostivař, Hodkovičky, Bohnice - nové výsadby, pěstování a obnova lesa - pikniková místa, myslivost, rekreace v lesích. Dále Vám nabízíme ...

Služby: - odkup a pronájem lesních celků a hospodaření na těchto pozemcích - nákup a prodej kulatiny Výroba, prodej: - palivové dřevo - štípané palivové dřevo

Služby: - výkup lesních pozemků - těžba a přibližování dřeva - rizikové kácení - doprava palivového dřeva - výkup dřevní hmoty Výroba, prodej: - palivové dřevo - dřevěné brikety a pelety

Lesnictví, údržba zeleně. Provádíme frézování pařezů, drcení klestu, přípravu půdy, sečení travnatých porostů a likvidaci porostů.

PILA SATALICE. Výroba, prodej: - jehličnaté řezivo - dřevěné obaly, palety - lešenové podlážky - střešní latě, vazby.

Služby: -odkup nebo zprostředkování prodeje lesů či dřevní hmoty

Služby v oboru lesnictví, údržby zeleně, zpracování biomasy - těžba dřeva - kácení stromů - prodej palivového dřeva - drcení a štěpkování.

Služby - správa lesů: težební činnost, prodej dřeva - technické služby: ošetřování a údržba veřejné zeleně, údržba komunikací, provoz sběrného dvora - přidružená výroba: truhlářské, tesařské, klempířské a pokrývačské práce

Služby, zemědělská činnost: - chov skotu - lesnictví - pilařská výroba Znalecká činnost.

Služby, práce: - polní práce - lesní práce - služby zemědělcům

Služby: - lesní hospodář - lesnické práce - arboristika - výškové práce

Pila: -výroba řeziva Práce: -truhlářské Služby: -správa lesů -nákup lesních pozemků -poradenství v lesním hospodářství -čerpací stanice

Služby: - údržba zeleně - lesnické práce - zemní práce - demolice - rekonstrukce - zednické práce - malířské, natěračské, lakýrnické práce

Naše služby: - lesnictví - myslivost

Údržba zeleně. Lesnické práce. Zemní a stavební práce.

Údržba zeleně. Lesnické práce. Zemní a stavební práce. Malířské a natěračské práce. Zednické práce.

-Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin -Pěstitelské pálení -Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Dřevařská výroba: - terasová prkna, konstrukční hranoly, dřevěné fasády Lesní činnost.

Služby: -lesnické práce -kácení -prořezávka -řezání dřeva na jednotlivé délky -úprava dřevin -úklid klestí -zprostředkování dřeva -doprava dřeva

Služby: - vzdělávání pracovníků působících v oblasti lesnictví, zemědělství, rekultivací, krajinářství a zpracování dřeva - pěstební činnost v lesnictví - odborné prořezávky a probírky - výsadba dřevin - těžba dříví - úprava a údržba zeleně

Služby: -zahradnické -lesnické -komunální

Činnost: - lesnictví - přibližování dřeva - výkup dřeva