Lesní hospodářství se může postarat o váš lesní pozemek, a to například vysázením nových listnatých i jehličnatých stromů, celkovou údržbou lesního porostu nebo návrhem hospodářského plánu. Taktéž je možné využít těžební služby či služby v myslivosti.

Činnost: - lesnické práce - zpracování dřeva včetně těžby - výškové práce

Prodej: - palivového dřeva měkké a tvrdé - rizikové kácení porostu jak lesního tak spolupráce s obcemy -nabízíme štěpkování hrubé štěpky do 10cm měkké a tvrdé 7cm - těžební servis. jak pro občany tak malé i velké firmy

-Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Provádím činnost odborného lesního hospodáře. Provádím poradenskou činnost v oboru lesnictví. Provádíme: - težební práce v lesích (těžba, přibližování dříví) - odvoz dříví speciálním automobilem s hydraulickou rukou (kladovka) -pěstební práce v lesích (sázení stromků, obžínání stromků, chemické postřiky, stavba oplocenek) Prodej: ...

-Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Velkoobchod a maloobchod -Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Těžba harvestorovou technologií, přibližování dřeva. Prodej palivového dřeva, výroba sloupků k oplocenkám, stavba oplocenek.

Správa lesních podílů.

-Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin -Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků -Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Údržba motorových ...

Pěstování a prodej vánočních stromků. Poradenství při pěstování vánočních stromků. Projektování a realizace zahrad. Údržba zeleně. Odborný hospodář pro soukromé lesy. Prodej sazenic dřevin a okrasných stromků.

Nakládání s odpady. Obchodní činnost. Pronájem nemovitostí. Služby pro rostlinnou a živočišnou výrobu.

-zemní práce a jejich zajištění -koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej -nakládání s odpady -povrchová úprava skla mimo živnosti uvedené v příloze 1 ŽZ sk. 106 -zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb -Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost

Velkoobchod, prodej. - zemědělské produkty, zemědělské komodity: - obilniny, olejniny, kukuřice - proteinová krmiva - mléčné krmné směsi - chovatelské potřeby. Chovatelství. Lesnictví. Poradenský servis pro chovatele, včelaře a myslivce.

Lesnictví. Služby: - pěstování lesních dřevin - těžba dřeva. Arboretum Vsetín. Horská chata Nivka.

Doprava: - dřevní hmoty. Výroba: - dřevní hmoty - palivové dříví - štěpky. Prodej: - palivové dříví Pěstební činnosti v lestnictví.

Autodoprava : - nad 3, 5t. Přeprava - nadměrné náklady. Obchod se dřevem (výkup i následný prodej dřeva). Těžební práce (ruční i harvestorovou technologií, včetně odvozu) Výkup: - lesy s pozemky - dřevní hmotypěstění dřevin.

Poradenství: -obor lesnictví, pilařská výroba -provozování lesní a zemědělské výroby. Služby: -lesnictví -pila -silniční motorová doprava.

Služby a činnost: - oblast lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu: - vlastníkům lesa - kontakty se zahraničím - informatika - výstavnictví.

Provádíme, zajišťujeme a nabízíme komplexní lesnické služby, od pěstební a těžební činnosti, včetně odvozu dřeva, až po odborné poradenství, odhady lesa, vypracování žádostí o dotace apod.

Těžba dřeva. Výkup lesa a dřeva. Zalesnění vytěžených lesů.

Lesní školka, pěstování: - vzrostlé stromy - vánoční stromky - okrasná školka

Činnost: - lesnické služby - těžba, přibližování dřeva - pěstební činnost. Prodej: - palivové dřevo. Komunální služby: - sekání trávy kolem silnic - prohrnování sněhu traktorem.

Prodej: - palivové dřevo, dříví - sazenice lesních dřevin. Služby: - výkup dřevní hmoty.