Lesní hospodářství se může postarat o váš lesní pozemek, a to například vysázením nových listnatých i jehličnatých stromů, celkovou údržbou lesního porostu nebo návrhem hospodářského plánu. Taktéž je možné využít těžební služby či služby v myslivosti.

Prenájom hnuteľných vecí Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Projektovanie a konštruovanie elektrických ...

Skladovanie Sťahovacie služby Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie odťahovej služby Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Diagnostika a opravy cestných motorových ...

Skladovanie Kuriérske služby Sťahovacie služby Výroba kŕmnych zmesí Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Spracovanie prírodného medu Vykonávanie odťahovej služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prevádzkovanie športových zariadení Prípravné práce k realizácii stavby Baliace činnosti, ...

Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach Poskytovanie služieb ...

Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi Hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov

Výkup a predaj dreva Predaj plynu Propan-butan Opracovanie dreva rezom a predaj reziva Výkup a predaj dreva a ostatných produktov lesa Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Služby v oblasti ekológie životného prostredia a údržby verejnej zelene Prenájom strojov, prístrojov, motorových vozidiel a iného hnuteľného majetku Kúpa ...

Mäsiarstvo Približovanie dreva Výroba drobných výrobkov z dreva Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v oblasti lesníctva a záhradníctva Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s ...

Drevárska výroba - rezivo, stavebné drevo. Obchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti.

Prenájom hnuteľných vecí ČINNOSŤ STAVEBNÉHO DOZORU Pozemné stavby. Sprostredkovanie obchodu v oblasti poľovníctva. Inžinierska činnosť v stavebníctve : - obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve - vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií - rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb - zabezpečenie ...

Sklenárske práce. Upratovacie práce. Vedenie účtovníctva. Prenájom strojov a zariadení. Sadovnícke a terénne úpravy. Čistiace a upratovacie služby Činnosť účtovných poradcov. Prípravné práce k realizácii stavby Maliarske, natieračské a tapetárske práce. Reklamná, propagačná a inzertná činnosť. Poskytovanie služieb v lesníctve a ...

Pilčícke práce Lesopestovateľské práce Výroba koženej galantérie Výroba odevov - krajčírstvo Údržba lesných komunikácií Výroba drevených obalov a paliet Približovanie a manipulácia dreva Piliarska výroba a impregnácia dreva Nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných ...

Povozníctvo Pilčícke práce Upratovacie práce Vyžínanie trávy Výroba suvenírov Reklamné činnosti Spracovanie údajov Montáž sadrokartónu Jazdectvo, jazda na koči Výroba palivového dreva Výrez nežiadúcich drevín Ochrana stromkov proti škodcom Výsadba a okopávanie stromkov Maliarske a natieračské práce Približovanie dreva ...

Piliarske práce Sprostredkovanie obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Ubytovacie služby v turistických ubytovniach do 10 lôžok Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Výroba píliarska Výroba drevených obalov a paliet Maloobchod s okrasnými stromčekmi Veľkoobchod s okrasnými stromčekmi Maloobchod s drevom a výrobkami z dreva Maloobchod v rozsahu voľných živností. Veľkoobchod s drevom a výrobkami z dreva Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Veľkoobchod v rozsahu voľných živností. Lesníctvo, ťažba dreva ...

Prenájom hnuteľných vecí Veľkoobchod a maloobchod s drevom Služby súvisiace s poľovníctvom Maloobchodný predaj pohonných hmôt Oprava a údržba motorových vozidiel Vykonávanie zemných prác so strojmi Činnosť vykonávaná banským spôsobom Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Spracovanie drevnej hmoty - píliarská výroba Prenájom nehnuteľností ...

Pilčícke práce. Približovanie dreva. Sprostredkovanie obchodu. Tvorba a údržba mestskej zelene. Údržba a zriaďovanie lesoparku. Zemné práce v rozsahu voľnej živnosti. Poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Upratovacie a čistiace práce Výroba paliet, drevených obalov Poskytovanie služieb v záhradníctve Prípravné práce k realizácii stavby Pílenie hobľovanie a impregnovanie dreva Reklamná a propagačná činnosť spojená s inzerciou Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Výroba, opravy ostatných strojov pre poľnohospodárstvo a ...

Prevádzkovanie gátra. Pílenie a približovanie dreva. Maloobchodná činnosť v rozsahu živností voľných.

Vykonávanie ochrany drevín Poskytovanie služieb lesnou technikou Výroba kľúčov, visiacich zámkov, závesov, montáž a demontáž mechanických zámkov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Podlahárstvo Píliarska výroba Záhradnícke služby Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Maliarske a natieračské práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Zemné, búračské, výkopové práce Prevádzkovanie športových zariadení Prípravné práce k realizácii stavby Ubytovacie služby v rozsahu voľnej ...

Pilčícke práce Vyžínanie trávy Uhadzovanie haliziny Prvotné obrábanie dreva Výroba palivového dreva Výkopové a zemné práce Výrez nežiadúcich drevín Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Ochrana stromkov proti škodcom Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Výsadba a okopávanie ...

Nákladná cestná doprava Prípravné práce pre stavbu Prenájom nebytových priestorov Sprostredkovanie obchodu a služieb Činnosť odborného lesného hospodára Poradenská činnosť v oblasti lesníctva Nákup a predaj výrobkov drobnej lesnej výroby Poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľných živností Poskytovanie služieb s vlastnou činnosťou ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba ...

Sťahovacie služby Administratívne služby Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti (výroby) Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Dokončovacie ...

Vedenie účtovníctva Úprava a údržba lesných komunikácií Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Pestovateľské práce v lesníctve, prerezávky, prebierky Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností