Lesní hospodářství se může postarat o váš lesní pozemek, a to například vysázením nových listnatých i jehličnatých stromů, celkovou údržbou lesního porostu nebo návrhem hospodářského plánu. Taktéž je možné využít těžební služby či služby v myslivosti.

Pěstování vánočních stromků, jedle a ozdobného klestu na Šumavské plantáži. Ubytování v Penzionu u Trojanů ve Volarech

Pěstování a prodej vánočních stromků, ozdobného klestu a vzrostlých jehličnanů na Šumavské ekologické plantáži ve Volarech.

Předmýtní a mýtní těžba dřeva, pěstební práce, výkup lesních pozemků, výkup dřeva, prodej palivového dřeva.

Činnost - rizikové kácení stromů - výškové práce - arboristika - lesnická činnost.

-Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov -Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) -Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků -Zprostředkování obchodu a ...

-Zprostředkování obchodu a služeb

Služby: -lesní hospodář, poradenská a dozorová činnost v lesnictví -oceňování nemovitostí / pozemky, lesní porosty, ostatní zeleň i mimo les.

Soudní znalec PRO lesnictví Lesnické poradenství

Služby: - výkup dřeva - těžební a pěstební činnost - prodeje sazenic lesních dřevin

-Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov -Velkoobchod a maloobchod -Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin -Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Prodej a služby: -řezivo, sušené řezivo, sazenice lesních stromků -dále výrobky ze dřeva pro dům, zahrádku, dětská hřiště -pískoviště, hoblované řezivo, kůly, palisády, ubytovací služby, myslivost -zajišťujeme těžbu dřeva i mezinárodní dopravu surového dřeva -internetový obchod -naše hlavní provozy -surové ...

Lesní práce - prořezávky - sázení stromků - výroba, řezání a štípání palivového dřeva.

V lesnickém hospodářství podnikáme již 11 let. Věnujeme se lesnické a zemědělské činnosti. V oblasti péče o lesní porosty poskytujeme pouze komplexní služby, od dodání vlastního sadebního materiálu, přes výsadbu, péči o porost až po těžbu a prodej dřeva. Dále provozujeme: Pěstování sadebního materiálu: - ovocné stromy (jeřáb, moruše, ...

Prodej: - palivové dřevo, dříví Služby: - rizikové kácení stromů - těžba a přibližování dřeva

Poradenství: -obor lesnictví, pilařská výroba -provozování lesní a zemědělské výroby. Služby: -lesnictví -pila -silniční motorová doprava.

Prodej: - palivové dřevo, dříví - sazenice lesních dřevin. Služby: - výkup dřevní hmoty.

Služby: - výkup lesních pozemků - těžba a přibližování dřeva - rizikové kácení - doprava palivového dřeva - výkup dřevní hmoty Výroba, prodej: - palivové dřevo - dřevěné brikety a pelety

Služby - správa lesů: težební činnost, prodej dřeva - technické služby: ošetřování a údržba veřejné zeleně, údržba komunikací, provoz sběrného dvora - přidružená výroba: truhlářské, tesařské, klempířské a pokrývačské práce

Služby, zemědělská činnost: - chov skotu - lesnictví - pilařská výroba Znalecká činnost.

Pila: -výroba řeziva Práce: -truhlářské Služby: -správa lesů -nákup lesních pozemků -poradenství v lesním hospodářství -čerpací stanice

Dřevařská výroba: - terasová prkna, konstrukční hranoly, dřevěné fasády Lesní činnost.