Lesní hospodářství se může postarat o váš lesní pozemek, a to například vysázením nových listnatých i jehličnatých stromů, celkovou údržbou lesního porostu nebo návrhem hospodářského plánu. Taktéž je možné využít těžební služby či služby v myslivosti.

Reklamná činnosť Výroba klincov a reťazí Podnikateľské poradenstvo Preprava zbraní a streliva Výroba textilných výrobkov Sprostredkovanie dopravnej činnosti Výroba azbestocementových výrobkov Výroba produktov z betónu a cementu Nákup, predaj a prenájom nehnuteľností Nákup a predaj streliva a strelných zbraní Predaj pyrotechnických ...

Pilčícke práce Omietkárske práce Približovanie dreva Manipulácia s drevom Montáž sadrokartónu Zemné a výkopové práce Maliarske, natieračské a sklenárske práce Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti Veľkoobchodná činnosť ...

Pilčícke práce Omietkárske práce Približovanie dreva Manipulácia s drevom Montáž sadrokartónu Zemné a výkopové práce Maliarske, natieračské a sklenárske práce Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti Veľkoobchodná činnosť ...

Skladovanie Finančný leasing Fotografické služby Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Diskotekárska činnosť Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Prevádzkovanie pohrebnej služby Reklamné a marketingové ...