Lesní hospodářství se může postarat o váš lesní pozemek, a to například vysázením nových listnatých i jehličnatých stromů, celkovou údržbou lesního porostu nebo návrhem hospodářského plánu. Taktéž je možné využít těžební služby či služby v myslivosti.

Piliarska výroba Porez drevnej hmoty Zemné a výkopové práce Ťažba a približovanie dreva Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Služby súvisiace s ošetrovaním lesných porastov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov Demolácie ...

Reklamné činnosti Marketingové služby Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Prevádzkovanie výdajne stravy Sprostredkovateľská činnosť Prevádzkovanie športových zariadení Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Organizovanie ...

Galvanizácia kovov Zváračské práce Vedenie účtovníctva Ťažba a približovanie dreva Poradenstvo v rozsahu voľných živností Povrchové úpravy kovov v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi Organizovanie seminárov, školení, kurzov, výstav, ...

Bufety Skladovanie Cestná osobná doprava Výroba hotových krmív Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Prevádzkovanie výdajne stravy Sprostredkovateľská činnosť Práce kombajnom a traktorom bez vleku Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Zemné práce strojom a kompresorom Práce žeriavom Výroba výrobkov zo slamy, ...

Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z plastov Podnikateľské poradenstvo Sprostredkovateľské služby Výskum trhu a verejnej mienky Leasing spojený s financovaním Činnosti v oblasti nehnuteľností Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Riadenie obchodných spoločností, ich prevádzkovej ekonomiky, finančného managementu Prenájom ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod) Skladovanie Stolárstvo Kovoobrábanie Zámočníctvo Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Drevovýroba - výroba dýh Prípravné práce ...

Administratívne služby Výroba drevených hračiek Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Prevádzka športových zariadení Prevádzkovanie biliardu, šípiek Výroba piliarska (porez guľatiny) Prevádzkovanie nevýherných hracích automatov Správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu Organizovanie a vyučovanie vzdelávacích kurzov ...

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Výskum trhu Reklamné činnosti Zváračské práce Poskytovanie software Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Činnosť účtovných poradcov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Montáž, oprava, údržba elektrických ...

Porez guľatiny Lesné práce s JMP Obchodovanie s drevom Výroba a predaj reziva

Píliarska výroba Sprostredkovanie obchodu Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Finančný leasing Prenájom automobilov Vedenie účtovníctva Skladovanie a uskladňovanie Čistiace a upratovacie práce Propagačná a reklamná činnosť Kancelárske a sekretárske služby Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Činnosť odborného lesného hospodára Spracovanie poľnohospodárskych produktov Pílenie, hobľovanie a impregnovanie ...

Kovoobrábanie Zámočnícke práce Vedenie účtovníctva Výroba dreveného uhlia Reklamná a propagačná činnosť Ubytovanie v rozsahu voľných živností Prenájom nákladných a osobných vozidiel Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Veľkoobchod s drevom, stavebnými materiálmi Veľkoobchod s alkoholickými a inými nápojmi Prenájom hnuteľných vecí s ...

Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Ťažba, spracovanie a predaj dreva Činnosť odborného lesného hospodára Spracovanie poľnohospodárskych produktov Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb spojených s ...

Piliarska výroba Výsadba lesných porastov Zemné a výkopové práce Ťažba a približovanie dreva Maloobchod v rozsahu voľných živností Služby súvisiace s ošetrovaním porastu Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

Porez dreva Zemné práce Píliarska výroba Približovanie dreva Výsadba lesných drevín Prerezávka lesných porastov Vyžínanie lesných porastov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Spevňovanie svahov a brehov potokov kameňom a betónovými ...

Prenájom motorových vozidiel Sadové úpravy a údržba verejnej zelene Výroba drevených obalov, paliet a peliet Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Výskum a vývoj v oblasti prírodných vied Služby v rámci lesníctva - ťažba a zvoz dreva Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Pílenie, hobľovanie, štiepanie a impregnovanie ...

Skladovanie Odevná výroba Upratovacie práce Počítačové služby Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba stavebných prvkov z betónu Prípravné práce pri realizácii stavby Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc Výroba výrobkov z betónu, cementu a ...

Poradenská činnosť - konštrukcia a technológia strojárskych výrobkov Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického vybavenia stavieb pres strojársku a metalurgickú výrobu Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba strojov Montáž zdravotechniky Sprostredkovateľská ...

Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Maloobchod v rozsahu voľných živností mimo riadnej predajne

Organizovanie a poriadanie veľtrhov, výstav a prezentačných podujatí Prenájom a požičiavanie lyžiarskeho športového náradia a športových potrieb Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Neverejná cestná osobná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča Predaj na priamu ...

Prenájom motorových vozidiel Prenájom priemyselného tovaru Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Sadové a parkové úpravy - návrhy a realizácia Organizačná poradenská a konzultačná činnosť v oblasti životného prostredia Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane ...

Zemné práce Piliarska výroba Sadovnícke práce Sprostredkovanie dopravy Prenájom hnuteľných vecí Ťažba a približovanie dreva Zber semien zo stojacich stromov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Vyzdvihovanie semenáčikov z ...

Demolačné, zemné práce Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Sprostredkovanie obchodu,služieb a výroby Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností

Pokrývačstvo Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Čistiace a upratovacie služby Piliarska výroba (porez guľatiny) Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Predaj reziva a vianočných stromčekov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská ...