Lesní hospodářství se může postarat o váš lesní pozemek, a to například vysázením nových listnatých i jehličnatých stromů, celkovou údržbou lesního porostu nebo návrhem hospodářského plánu. Taktéž je možné využít těžební služby či služby v myslivosti.

Organizovanie a poriadanie veľtrhov, výstav a prezentačných podujatí Prenájom a požičiavanie lyžiarskeho športového náradia a športových potrieb Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Neverejná cestná osobná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča Predaj na priamu ...

Upratovacie práce Zábavné činnosti Ekonomické poradenstvo Podnikateľské poradenstvo Predaj nápojov na priamu konzumáciu Maloobchod v rozsahu voľných živností Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť o v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania ...