Lesní hospodářství se může postarat o váš lesní pozemek, a to například vysázením nových listnatých i jehličnatých stromů, celkovou údržbou lesního porostu nebo návrhem hospodářského plánu. Taktéž je možné využít těžební služby či služby v myslivosti.

Piliarska výroba Porez drevnej hmoty Zemné a výkopové práce Ťažba a približovanie dreva Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Služby súvisiace s ošetrovaním lesných porastov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov Demolácie ...

Galvanizácia kovov Zváračské práce Vedenie účtovníctva Ťažba a približovanie dreva Poradenstvo v rozsahu voľných živností Povrchové úpravy kovov v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi Organizovanie seminárov, školení, kurzov, výstav, ...

Porez guľatiny Lesné práce s JMP Obchodovanie s drevom Výroba a predaj reziva

Kovoobrábanie Zámočnícke práce Vedenie účtovníctva Výroba dreveného uhlia Reklamná a propagačná činnosť Ubytovanie v rozsahu voľných živností Prenájom nákladných a osobných vozidiel Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Veľkoobchod s drevom, stavebnými materiálmi Veľkoobchod s alkoholickými a inými nápojmi Prenájom hnuteľných vecí s ...

Piliarska výroba Výsadba lesných porastov Zemné a výkopové práce Ťažba a približovanie dreva Maloobchod v rozsahu voľných živností Služby súvisiace s ošetrovaním porastu Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

Zemné práce Piliarska výroba Sadovnícke práce Sprostredkovanie dopravy Prenájom hnuteľných vecí Ťažba a približovanie dreva Zber semien zo stojacich stromov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Vyzdvihovanie semenáčikov z ...