Lesní hospodářství se může postarat o váš lesní pozemek, a to například vysázením nových listnatých i jehličnatých stromů, celkovou údržbou lesního porostu nebo návrhem hospodářského plánu. Taktéž je možné využít těžební služby či služby v myslivosti.

Naše firma Petr Olt sídlící v okrese Louny nabízí svým zákazníkům komplexní služby expresní vnitrostátní a mezinárodní dopravy do 3, 5 t. Dále se zabýváme také rizikovým kácením stromů, těžbou dřeva a údržbou a úpravou lesů a sadů. Můžete si u nás zakoupit také palivové dřevo. Zakládáme si na spolehlivosti a dodržování předem dohodnutých podmínek.

Lesni činnost. Rekultivace a údržba zeleně.

Projekce, realizace, údržba: -zahrad -zeleně Montáž: -závlahové systémy Lesnické práce. Rekultivace, sanace. Zahradnictví, prodej: -stromy, keře -ovocné stromy -trvalky, letničky -hnojiva

Mezi hlavní činnosti, na které se zaměřuje Správa městských lesů Most, patří odborná správa lesů, správa vodních ploch a také provoz myslivosti. Naše organizace obhospodařuje lesy, které se nacházejí v lesnických úsecích Mníšek, Klíny, Přehrada, Ressl a Staré u Třebívlic. Dále nabízíme přepravu dříví traktorem, pořez dřeva a prodej vyrobených ...

Činnost - zahradnické a lesnické práce - práce a údržba na vodních tocích - zemní práce, demolice, terénní úpravy - sanace historických staveb, památkových objektů, sanace průmyslových staveb - malířské, natěračské a lakýrnické práce.

Výroba: -řezivo, dřevěné obaly a palety. Prodej: -dřevo, dřevařské výrobky-kulatina, palivo. Lesnická činnost: -těžba dřeva, pěstování lesa. Parkové a rekultivační úpravy. Činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví.

Služby: - úklid lesů a zpracování lesního odpadu Prodej: - tuhá paliva - uhlí - štípané dřevo, dříví

Služby, práce: - polní práce - lesní práce - služby zemědělcům

Služby: - údržba zeleně - lesnické práce - zemní práce - demolice - rekonstrukce - zednické práce - malířské, natěračské, lakýrnické práce

Naše služby: - lesnictví - myslivost

Údržba zeleně. Lesnické práce. Zemní a stavební práce.

Údržba zeleně. Lesnické práce. Zemní a stavební práce. Malířské a natěračské práce. Zednické práce.

Služby: -lesnické práce -kácení -prořezávka -řezání dřeva na jednotlivé délky -úprava dřevin -úklid klestí -zprostředkování dřeva -doprava dřeva

Služby: - vzdělávání pracovníků působících v oblasti lesnictví, zemědělství, rekultivací, krajinářství a zpracování dřeva - pěstební činnost v lesnictví - odborné prořezávky a probírky - výsadba dřevin - těžba dříví - úprava a údržba zeleně

Pronájem - nebytové a skladové prostory. Chov, porážka, porcování, velkoobchod, maloobchod - drůbež - drůbež celá i porcovaná. Rostliná výroba. Lesnická činnost.

Činnost: - zemědělská, lesnická rekultivace - údržby zeleně - hydroosev - ořez stromů, rizikové kácení - pěstební činnost v lesích

Práce: - údržba zeleně - výsadba zeleně - lesnictví - zalesňování

Dřevěné a dřevařské výrobky. Lesnictví. Zemědělské stroje a zařízení.

Rekultivace: - výsadba lesních sazenic - mulčování - zalesňování - ozeleňování rekultivovaných ploch a následná pěstební péče - prořezávky porostů lesních dřevin, výchovné zásahy - prořezávky a úpravy ploch pod elektrovody - štěpkování a likvidace organických zbytků - zemědělské a rekultivační práce - zimní údržba silni, ...

Služby pro hospodaření v lesích a pro myslivost. Správa, údržba: - lesy, lesní porosty. Velkoobchod, maloobchod, prodej: - smíšené zboží.