Lesní hospodářství se může postarat o váš lesní pozemek, a to například vysázením nových listnatých i jehličnatých stromů, celkovou údržbou lesního porostu nebo návrhem hospodářského plánu. Taktéž je možné využít těžební služby či služby v myslivosti.

Radhošťtrans, s.r.o. - plantáž vánočních stromků a jejich prodej
Firma Radhošťtrans, s.r.o. se zaměřuje na pěstování a prodej vánočních stromků na rozsáhlé plantáži ve Stříteži nad Bečvou. Provozujeme velkoobchodní i maloobchodní prodej řezaných či kontejnerových stromů. Po celý rok se pečlivě staráme o všechny stromy. Pěstujeme především kavkazské jedle a smrky. Dodáváme do obchodů i ozdobnou klest. ...
Radhošťtrans, s.r.o. - plantáž vánočních stromků a jejich prodej
Práce: - projektová činnost ve výstavbě - provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování - silniční motorová doprava nákladní-vnitrostátní provozovaná i vozidly nad 3, 5 t celkové hmotnosti - montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení - přípravné práce pro stavby - poskytování služeb pro ...

Přejímka dřevní kulatiny. Služby spojené s příjmem dřevní suroviny u odběratele. Hlavní sídlo společnosti v Praze.

Naše služby: - prodej dříví, řezivo - lesnické práce - silniční doprava dříví.

- pěstování lesa - těžba dřeva

Myslivost Zemědělská výroba Zemědělská výroba

Těžba dřeva harvestorovou technologií Lesní práce s mechanismy

Těžba dřeva Prodej - hračky Lesnictví - těžba dřeva

Myslivost Rostlinná výroba Živočišná výroba

Těžba - dřevo Demolice Stavební činnost Inženýrská činnost Lesnictví