Myslivost zahrnuje mnoho funkcí, mezi které patří správa lesních, zemědělských a dalších pozemků nebo pořádání poplatkových honů. Dále také prodej zvěřinového masa, odchyt zvěře, preparace loveckých trofejí ale také péče o lesní spárkatou a pernatou zvěř.

-Správa a údržba nemovitostí -Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti -Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb -Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost

Zemědělská výroba - vývoz a dovoz rostliných a živočišných komodit, včetně výrobků - zemědělské produkty Myslivost - chov a lov zvěře Včelařství - prodej medu

Auditorské služby Daňové služby Myslivost

Činnosti: -těžební a pěstební práce pro Lesy České republiky s.p . -výkup surového dřeva od obcí a soukromých vlastníků v regionu; BEZPEČNÉ a JISTÉ platby za dřevo -komplexní zajištění těžebních a pěstebních prací v soukromých a obecních lesích regionu, včetně služby odborného lesního hospodáře -prodej sortimentů surového ...

Myslivost Rostlinná výroba - pěstování obilovin, řepky, kukuřice, cukrovky a krmných plodin Živočišná výroba - chov býků a výroba mléka

Hospodářství Kolowrat: - Kolowratské lesy - Palivové a krbové dříví - Myslivost - Rybářství - Zpracovna ryb - Bažantnice Černíkovice Zámek Rychnov nad Kněžnou

Lesní hospodářství: - pěstební a těžební práce v lesním hospodářství - prodej a výkup surového dřeva - výkup všech semen lesních dřevin. Pila: - výroba, prodej truhlářského řeziva - stavební řezivo - krbové dřevo - průmyslová štěpka Myslivost: - prodej zvěřina - nabídka odstřel zvěře (srnčí, dančí, mufloní, černá - prasata ...

Myslivost Rostlinná výroba Živočišná výroba

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -Zprostředkování obchodu a služeb -Velkoobchod a maloobchod -Pronájem a půjčování věcí movitých -Poradenská a konzultační činnost, zpracování ...

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení -Velkoobchod -Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím -Pronájem a půjčování věcí movitých

-Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím -Velkoobchod