Myslivost zahrnuje mnoho funkcí, mezi které patří správa lesních, zemědělských a dalších pozemků nebo pořádání poplatkových honů. Dále také prodej zvěřinového masa, odchyt zvěře, preparace loveckých trofejí ale také péče o lesní spárkatou a pernatou zvěř.

Výskum trhu Spracovanie biomasy Fotografické služby Poradenská činnosť Výroba kŕmnych zmesí Vydavateľská činnosť Prenájom priemyselného tovaru Reklamná a propagačná činnosť Spracovanie poľnohospodárskych a lesných produktov Sprostredkovanie kúpy , predaja a prenájmu nehnuteľností Poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi a ich ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Obkladačské práce Zapletanie viazacích lán Automatizované spracovanie dát Výroba a predaj kŕmnych zmesí Výroba a predaj dreveného uhlia Opravy poľnohospodárskych strojov Opravy cestných motorových vozidiel Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Maloobchod s potravinárskym tovarom, mäsom a mäsovými ...

Obchodná činnosť s vlastnými a nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami a s iným vlastným a nakúpeným tovarom ( s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie-oprávnenie môže sa obchodovať len s týmto povolením-oprávnením) Faktoring a forfaiting Výroba kŕmnych zmesí Výroba a predaj betónu Nájom a prenájom hnuteľných ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Skladovanie materiálov a tovarov Reklamná a propagačná činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov a zariadení Výroba jednoduchých výrobkov z dreva a drevených obalov Spracovanie poľnohospodárskych produktov rastlinného ...

Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí; Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poľovníctva; Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; Poskytovanie obslužných ...

Prevádzkovanie fitnes centra Lakovanie motorových vozidiel Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod s výpočtovou technikou Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Inžinierska činnosť v stavebníctve Inštalácia, montáž a opravy vetrania Sprostredkovanie informácií z internetu Predaj ...

Manažérska činnosť Vedenie účtovníctva Administratívne práce Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie údajov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Vydavateľská ...

Poskytovanie služieb mechanizmami; Prenájom strojov, prístrojov a zariadení; Sprostredkovateľské služby realitných kancelácií; Sprostredkovanie predaja poľnohospodárskych surovín, živých zvierat, textilných surovín a polotovarov; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným ...

Reklamné činnosti Pohostinská činnosť Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb

Vedenie účtovníctva; Administratívne služby; Prenájom hnuteľných vecí; Sprostredkovateľská činnosť Odlievanie železných a neželezných kovov Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...