Rostlinná zemědělská výroba zahrnuje produkci a následný prodej luštěnin, olejnin, obilovin, řepky, cukrovky, kukuřice, máku, pícnin, slunečnic, ječmene, ovsa, žita, prosa a osiv. To vše je pěstováno na českých polích v ideálních klimatických podmínkách.

Činnost: - zpracování produktů zemědělské výroby - pronájem zemědělské techniky

Nákup, export: - zemědělské komodity - pšenice, ječmen, řepka

Nákup, prodej: -obilniny, olejniny Výroba: -krmné směsi Prodej: -osiva -hnojiva

Výroba: -obiloviny -olejniny -mák

Výroba osiv ozimých a jarních obilovin, řepek, luskovin i jetelovin.

Velkoobchod, maloobchod, prodej: - krmné směsi. Nákup, sušení, čištění, skladování, prodej: - rostlinné komodity: - pšenice, ječmen, řepka, kukuřice, slunečnice, oves, žito - mák, hořčice, hrách. Skladová kapacita ve výši 521 tis. tun. Prodej: - hnojiva - osiva - agrochemikálie - pohonné hmoty - hospodářské ...

Nákup a prodej zemědělských komodit - obilniny, olejniny, kukuřice Distribuce - nákup a prodej - krmiva, krmné doplňky a krmné aditiva Kompletní sanitační a desinfekční program pro chovy skotu, prasat a drůbeže - poradenská činnost v oblasti chovu skotu, prasat a drůbeže - poradenská činnost a prodej potřeb - prodej a ...

Maloobchod, prodej: - zemědělské komodity - hnojiva - pesticidy - osiva - hutní materiál - chovatelské potřeby.

Zemědělská výroba: - rostlinná - živočišná.

Prodej: -obiloviny, olejniny -řepka olejná -krmné směsi a koncentráty -jedy, žíraviny, pesticidy -hospodářské potřeby -rostlinné výrobky -řepka -agrochemikálie. Provozovna: -Hospodářské potřeby Husinec -tel.: 388331217, 606469617

Prodej, dodávka, distribuce Kompletní servis spojený se zemědělskou produkcí. Dosušení produktů, uskladnění, chemická ochrana a možnost balení (pytlování, bagování). Obiloviny, olejniny, luskoviny, okopaniny, pícniny, krmné doplňky. Zemědělská produkce: -řepka olejná, slunečnice černá a žíhaná, mák -hořčice černá a bílá, len -pšenice ...

Výroba a pěstování - obiloviny - léčivé rostliny

Rostlinná výroba - pěstování pšenice, ječmen, řepka, oves, tritikále, svazenka, sója, len Živočišná výroba - chov skotu, produkce mléka

Pěstování: -pšenice, řepka -kukuřice Chov: -krávy Bioplynová stanice.

Vývoz potravinářské a krmné pšenice, ječmene, řepky olejné, žita, ovsa, kukuřice a hrachu.

Zemědělské družstvo: -rostlinná výroba, sady - jabloně, hrušně Oprava, servis: -zemědělské stroje. Služby, práce: -kovoobrábění

Zemědělská výroba, chov, pěstování: - skot - obiloviny - řepka - pícniny Výroba papírových a plastových obalů, jejich potisk: -plastikové sáčky z polyetylenu, polypropylenu a mikrotenu -reklamní a odnosné tašky z polyetylenu, mikrotenu a papíru -samonosné pytle -velkoobjemové pytle a vaky z PE, PP a Mi -sítotisk -řezání ...

Rostlinná výroba Chov: - zemědělská zvířata Bioplynová stanice

-Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost