Rostlinná zemědělská výroba zahrnuje produkci a následný prodej luštěnin, olejnin, obilovin, řepky, cukrovky, kukuřice, máku, pícnin, slunečnic, ječmene, ovsa, žita, prosa a osiv. To vše je pěstováno na českých polích v ideálních klimatických podmínkách.

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

Búracie a zemné práce v rozsahu voľných živností Letná a zimná údržba komunikácií strojmi a zariadeniami slúžiacimi k danej údržbe v rozsahu voľných živností

Sprostredkovanie obchodu Reklamná a propagačná činnosť Výroba stavebných prvkov z betónu Ťažba piesku a štrkov nie banským spôsobom Výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Predaj ...

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen Smíšené hospodářství

Výroba a plnenie vína Výroba kŕmnych zmesí Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi a stavebnými mechanizmami Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v ...

Reštauračná činnosť. Prevádzkovanie výdajne stravy Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Spracovanie mäsa a výroba mäsových výrobkov Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Obchodná činnosť s mäsom a mäsovými výrobkami v rozsahu voľných živností. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu ...

Opravy cestných motorových vozidiel Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Pílenie a sekanie dreva Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Pilčícke práce a približovanie dreva Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných ...

Murárstvo Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Nákup a predaj na priamu konzumáciu - alkoholické, nealkoholické nápoje, cukrovinky, tabakové výrobky

Povozníctvo Upratovacie práce Vyžínanie trávy Montáž žalúzií Zváračské práce Uhadzovanie haluziny Montáž sadrokartónu Výroba palivového dreva Výrez nežiadúcich drevín Prenájom motorových vozidiel Ochrana stromkov proti škodcom Prenajímanie jazdeckých koní Výsadba a okopávanie stromkov Maliarske a natieračské práce Poskytovanie ...

Sprostredkovanie obchodu. Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov,vína a destilátov.

Vykonávanie opráv poľnohospodárskej techniky. Poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti.

Stavba lešení Píliarska výroba Upratovacie práce Montáž žalúzií Montáž sadrokartónu Brúsenie a leštenie kovov Grafické práce na počítači Maliarske a natieračské práce Výroba drevených obalov a paliet Automatizované spracovanie údajov Práce so špeciálnymi mechanizmami Zemné, búračské a výkopové práce Výroba elektrických zariadení do 50 ...

Píliarska výroba Podlahárske práce Obkladačské práce Montáž výrobkov zo sadrokartónu Maliarske, natieračské a sklenárske práce Zemné a búracie práce v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Diagnostika ...

Vedenie účtovníctva. Búracie práce bez použitia trhavín. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Pomocné práce pre stavbu v rozsahu voľných živností. Zemné a výkopové práce v rozsahu voľných živností. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností. Činnosť podnikateľských, ...

Prenájom motorových vozidiel Prenájom priemyselného tovaru Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností Veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností

Vedenie účtovníctva Automatizované spracovanie dát Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

Maloobchod s kvetmi Kopírovacie služby Internetová kaviareň Prevádzkovanie pohrebnej služby Kontrola správnosti oceňovaných prác a iných podkladov Obstarávanie stavebných prác a dodávok oprávnenej organizácie Zabezpečenie vyjadrení, rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení Rozpočtové práce a ...

Skladovanie Textilná výroba. Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako ...

Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárskej výroby. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností.

Prieskum trhu Finančný leasing Faktoring a forfaiting Administratívne práce Propagačná a reklamná činnosť Ekonomické a účtovné poradenstvo Sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu ...

Pílenie dreva. Sprostredkovanie obchodu. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Prípravné práce k realizácii stavby. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Kŕmenie bažantej a zajačej zveri Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výsek a výrub nežiadúcich kultúr Prípravné práce k realizácii stavby Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Usporadúvanie spoločenských podujatí a výstav Skladovanie (mimo prevádzkovania verejného ...

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Maloobchod s exotickým vtáctvom a drobným zvieratstvom, krmivami a potrebami pre chovateľov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných ...

Reklamná činnosť Prenájom poľnohospodárskych mechanizmov Nákup a úprava osív, ovocných stromov a viniča Skladovanie (mimo prevádzkovania verejného skladu) Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb s poľnohospodárskymi mechanizmami Sprostredkovanie služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná a ...