Rostlinná zemědělská výroba zahrnuje produkci a následný prodej luštěnin, olejnin, obilovin, řepky, cukrovky, kukuřice, máku, pícnin, slunečnic, ječmene, ovsa, žita, prosa a osiv. To vše je pěstováno na českých polích v ideálních klimatických podmínkách.

Sprostredkovanie obchodu Výroba a predaj zeleninových výrobkov Nákup a predaj tovarov,na ktoré zákon nevyžad.osob.povolenie Prevádzkovanie športových zariadení Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej ...

Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prieskum trhu a verejnej mienky Prenájom hnuteľných vecí Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Reklamná činnosť Pohostinská činnosť Výroba a predaj vína Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Prenájom technologických zariadení na zber hrozna a výrobu vína Organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb Výkon skúšok v oblasti ...

Výroba nápojov Kuriérske služby Inzertná činnosť Donášková služba Služby požičovní Administratívne služby Prieskum verejnej mienky Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Opravy strojov Prevádzkovanie závlah Miešanie krmív - výroba a predaj

Inžinierska činnosť Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Výroba nábytku (neremeselná) vrátane montáže Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Obchodná činnosť s tovarmi v oblasti veľkokuchynských zariadení Kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné ...

Čistiace a upratovacie práce Výroba drobných výrobkov z plastov Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Prieskum trhu Vedenie účtovníctva Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizačné zabezpečenie veľtrhov, konferencií, výstav Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Obstarávanie služieb spojených so správou ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Skladovanie v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v poľnohospodárstve Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej ...

Grafické práce Vedenie účtovníctva Piliarske práce /gáter/ Výroba iných výrobkov z dreva Reklamná a propagačná činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Poskytovanie služieb majiteľom lesných porastov Poskytovanie služieb subjektom hospodáriacim na les.porast. Obchodná čin.všetk.druhu okrem komodít na kt.sa vyžad.os.pov

Sprostredkovanie obchodu a služieb Sadovnícka a záhradnícka činnosť vrátane výsadby a údržby zelene Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti záhradníctva, obchodov a služieb Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Spracovanie zemiakov Sprostredkovanie obchodu Spracovanie ovocia a zeleniny Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Oprava a údržba motorových vozidiel Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Poskytovanie prác poľnohospodárskou technikou a mechanizmami Spracovanie poľnohospodárskych ...

Výroba vína Zemné práce Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach

Prenájom hnuteľných vecí -leasing Prevádzkovanie závlahových zariadení Podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou malooobchodu a veľkoobchodu Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Predaj na priamu konzumáciu tepelne ...

Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Obchodná činnosť, mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie Poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi v oblasti pestovania a ochrany rastlín Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Nákladná cestná doprava ...

Vedenie účtovníctva Výroba kŕmnych zmesí Prenájom motorových vozidiel Poskytovanie služieb mechanizmami Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane ...

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen Velkoobchod s masem a masnými výrobky Maloobchod s masem a masnými výrobky ve specializovaných prodejnách Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Pěstování ostatních trvalých plodin Posklizňové činnosti

Finančný leasing Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového ...

Výroba,nákup a predaj potravín Prevádzkovanie závlahových zariadení výroba kovových výrobkov a zámočníctvo Výroba a predaj mäsa, mäsových a udenárskych výrobkov Údržba a oprava motorových vozidiel a poľnohospod.strojov

Výroba obalov Prevádzka závlah Výroba náter.hmôt Pohostinská činnosť Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb nákup a predaj tovarov,na ktoré zákon nevyžad.osob.povolenie Ťažba piesku a štrkopieskov vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín podľa zák. č. 51/1988 Zb.

Stolárska výroba Zámočnícke práce Opravy poľnohospodárskych strojov Nákup a predaj tovarov,na ktoré zákon nevyžad.osob.povolenie

Marketing a prieskum trhu Prenájom hnuteľných vecí Prenájom strojov a zariadení Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Kúpa a predaj poľnohospodárskej techniky a technológie Sprostredkovateľská činnosť v ...

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v ...