Rostlinná zemědělská výroba zahrnuje produkci a následný prodej luštěnin, olejnin, obilovin, řepky, cukrovky, kukuřice, máku, pícnin, slunečnic, ječmene, ovsa, žita, prosa a osiv. To vše je pěstováno na českých polích v ideálních klimatických podmínkách.

Společnost A G R O ŽLUNICE, a.s. se zaměřuje na zemědělské služby v oblasti Jičína – ovocnářství, rostlinnou a živočišnou výrobu. V rámci rostlinné výroby na 1995, 31 ha zemědělské půdy pěstujeme pšenici, řepku, cukrovku, ječmen. Pro krmné účely živočišné výroby pěstujeme také kukuřice a pícniny. Součástí našich sužeb je také zemědělská výroba, ...

Zemědělská výroba: - rostlinná výroba - živočišná výroba.

Specializace na rostlinnou výrobu se zaměřením na pěstování ozimé řepky, ozimé pšenice, sóji a kukuřice na zrno. Střediska, sklady: Bukovina 21 50003 Hradec Králové Libníkovice 503 46

Zemědělská výroba a prodej: Rostlinná výroba: Obiloviny, luštěniny, řepka, cukrovka, mák, kukuřice na zrno, hrách, velké množství osiv, obilovin a pícnin (silážní kukuřice, senážní oves, žito na zelené krmení, proso seté). Živočišná výroba: Výkrm chovného skotu. Těžba a prodej písku a štěrkopísků.

Zemědělské družstvo Velké Svatoňovice se zaměřuje na rostlinnou, živočišnou výrobu a produkci mléka. Obhospodařujeme celkem 770 hektarů zemědělské půdy rozkládajících se v nadmořské výšce 420-610 metrů nad mořem v podhůří Krkonoš. Živočišná výroba, chov: - krávy, krav - masný skot - produkce mléka, mléko. Rostlinná výroba: - řepka ...

Zemědělská výroba: - rostlinná.

Export, import - zemědělské suroviny - krmivo - potravinářské komodity, obilí, olejniny.

Pěstování - obilí - kukuřice - produkty rostlinné výroby Chov - krávy - produkty živočišné výroby

Zemědělské družstvo Libčany se zaměřuje na pěstování ovoce a rostlinnou výrobu. Obhospodařujeme jabloňové sady, sady hrušní, třešní, broskví a v menším množství i sady slivoní. Dále pěstujeme potravinářskou pšenici, sladovnický ječmen, řepku olejnou a cukrovou řepu. Celkově hospodaříme na cca 1133 ha zemědělské půdy. Disponujeme vlastním ...

Zemědělské družstvo: -rostlinná výroba -živočišná výroba.

Rodinná farma Paseky se nachází na východě Čech v podhůří Orlických hor a obhospodařuje již několikátá generace rodiny Petrových. Hospodaříme na cca. 190 ha zemědělské půdy. Zaměřujeme se na pěstování ozimé pšenice, řepky, hrachu a také ovsa. Dále chováme skot a prasata. Rovněž poskytujeme zemědělské a komunální služby pro ostatní farmáře, obce a ...

Zemědělské družstvo: - rostlinná a živočišná výroba.

Společnost Volanická zemědělská, a.s. hospodaří v okrese Jičín a zaměřuje se na zemědělskou prvovýrobu (RV a ŽV). Doplňkovou činností je výroba elektrické energie v bioplynové stanici. Zajišťujeme pěstování a prodej pšenice, ječmene, řepky, cukrovky, kukuřice, vojtěšky, trávy na louce. V rámci živočišné výroby chováme skot - telata, jalovice, ...

Výroba osiv ozimých a jarních obilovin, řepek, luskovin i jetelovin.

Rostlinná výroba - pěstování pšenice, ječmen, řepka, oves, tritikále, svazenka, sója, len Živočišná výroba - chov skotu, produkce mléka

Rostlinná výroba Chov: - zemědělská zvířata Bioplynová stanice

Rostlinná a živočišná výroba: - potravinářská pšenice - krmný ječmen - obiloviny - olejniny - chov prasat a masného skotu

Zpracování, výroba: - olejniny na biooleje a bionaftu, bionafta.

Rostlinná výroba Živočišná výroba Servis - zemědělské stroje

Rostlinná a živočišná výroba. Pěstování: - potravinářská pšenice - sladovnický ječmen - cukrová řepa - řepka olejná - kukuřice - osiva obilovin a trav. Chov holštýnského skotu: - produkce mléka a hovězího masa. Těžba a prodej štěrkopísku.