Rostlinná zemědělská výroba zahrnuje produkci a následný prodej luštěnin, olejnin, obilovin, řepky, cukrovky, kukuřice, máku, pícnin, slunečnic, ječmene, ovsa, žita, prosa a osiv. To vše je pěstováno na českých polích v ideálních klimatických podmínkách.

AGRO SYCHROV a.s. je moderní, prosperující zemědělská společnost, která v současné době hospodaří na 1060 ha zemědělské půdy, z toho je 746 ha půdy orné a 314 ha trvalých travních porostů. V rámci rostlinné výroby je pěstována Pšenice ozimá, Řepka ozimá, Soja, Cukrovka, Kukuřice na siláž a také seno. Výroba živočišná se zaměřuje na výkrm býků. ...

Hlavní činností společnosti AGRA Český ráj a.s. je rostlinná a živočišná výroba. Hospodaříme cca na 970 ha půdy a mezi naše produkty rostlinné výroby patří zejména řepka, obilí či cukrová řepa. V rámci výroby živočišné se zaměřujeme na chov cca 450 ks skotu bez tržní produkce mléka. Mezi naše další služby patří prodej hovězí maso z vlastního ...

Živočišná výroba: - ekologický chov krav Rostlinná výroba: - řepka - obiloviny

Zemědělská farma ZEA–LAND. Zemědělská výroba. Rostlinná výroba, pěstování: - obiloviny - pšenice, ječmen - řepka - kukuřice - vojtěška. Vlastní výroba krmných směsí, pícniny. Živočišná výroba, chov: - holštýnský hovězí dobytek - dojnice na mléko - teleta, býci na maso .

Zemědělská výroba: - rostlinná výroba - živočišná výroba. Výroba, prodej: - rostlinné produkty - živočišné produkty - krmiva, krmné směsi.

Zemědělská výroba: - rostlinná výroba, pěstování: - obilí, obiloviny - řepka - mák - slunečnice - proso.

Zemědělská výroba: - rostlinná výroba, prodej: - produkty rostlinné výroby.

Zemědělské družstvo. Rostlinná výroba, pěstování: - obiloviny - řepka. - krmné plodiny. Chov skotu a produkce mléka.

Zpracování produktů živočišné a rostlinné výroby. Velkoobchod, prodej: - zemědělské produkty a živá zvířata

Výroba, prodej: - krmné směsi - kukuřice - řepka - konzervanty. Podniková prodejna: - tel. 481 389 274.

Zemědělské družstvo. -zpracování a prodej produktů rostlinné výroby.

Zemědělská prvovýroba: -mléko -vepřové maso -komodity rostlinné výroby (pšenice, žito, oves, ječmen, řepka, sil. kukuřice) Textilní výroba: -kuchyňské zástěry -kuchyňské chňapky -látkové pracovní rukavice -polštáře a povlaky -cestovní polštáře pod hlavu

Výroba a zpracování - zemědělské produkty

Prodej - komposty - ornice Lesní práce Zemědělská výroba Kompostování - skladování ornice

Zemědělská farma Zemědělská farma

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Zemědělská farma - pěstování obilovin Zemědělská farma - chov skotu

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Nákladní doprava Rostlinná výroba Živočišná výroba

Úprava - parky - zahrady Pěstování - rostliny - houby Kování koní

Ustájení konívýcvik koní - přeprava koní vnitrostátní a mezinárodní Prodej - výpočetní technika Služby v oblasti výpočetní technikyprodej výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství Zemědělská výroba Služby prováděné traktorem (doprava, pluhování, seč a zpracování sena)