Rostlinná zemědělská výroba zahrnuje produkci a následný prodej luštěnin, olejnin, obilovin, řepky, cukrovky, kukuřice, máku, pícnin, slunečnic, ječmene, ovsa, žita, prosa a osiv. To vše je pěstováno na českých polích v ideálních klimatických podmínkách.

Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod Kancelárske a administratívne služby vrátane rozmnožovacích a kopírovacích služieb

Vedenie účtovníctva Výroba a predaj krmných zmesí Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobou Organizovanie kultúrnych a športových podujatí Prenájom výrobných a spoločenských priestorov Poradenstvo v oblasti obchodu, ekonomiky a služieb Poskytovanie laboratórnych služieb v rozsahu voľných ...

Reklamné činnosti Prenájom nehnuteľností Podnikatelské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Montáž elektrických zariadení Prevádzkovanie cestovnej agentúry Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Montáž potrubia z plastov pre stavebníctvo Prevádzkovanie hracích zábavných automatov Revízia ...

Výroba nápojov Donášková služba Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských ...

Údenárska výroba Chov vybraných druhov zvierat Poskytovanie služieb v rybárstve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Spracovanie a konzervovanie rýb a rybacích výrobkov Kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Vedenie účtovníctva Činnosť účtovných poradcov Poskytovanie služieb cez internet Automatizované spracovanie údajov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Operatívny leasing a leasing spojený s financovaním Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích ...

Výroba hroznového vína Veľkoobchod so živými zvieratami Veľkoobchod s obilím, osivom a krmivom Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo Sprostr.obch.poľ.základ.surovín,živ.zvier.,text.sur.a polot. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/ Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ...

Optimalizácia dopravných ciest - logistika Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Tesárstvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Výroba latovky, iných panelov a dosiek Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Maloobchod mimo predajne v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Prenájom strojov a zariadení ...

Vodoinštalatérske práce, vrátane ÚK Oprava, údržba a montáž plynových zariadení

Oprava motorových vozidiel; Výroba a predaj priemyselných hnojív; Poradenská činnosť v poľnohospodárstve; Nakladanie s odpadmi inými ako nebezpečnými Poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskymi strojmi; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a obchodu; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom Maloobch.s knihami,novinami,časopismi,pisac.a kancel.potreb. Predaj na trhoch-zelenina,ovocie,potraviny,nápoje,tabak. výr Sprostr.obchodu s potravinárským tovarom tabakovými výrob. Sprostr.obchodu s textilom, odevami,obuvou a koženým tovarom Sprostr.obchodu s nábytkom,zariad.a predm.pre ...

Vedenie účtovníctva Výroba krmnych zmesí Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom - vývoz fekálií

Výroba nápojov Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho ...

Skladovanie Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Zámočníctvo Vývoz fekálií Vedenie účtovníctva Demolácia a zemné práce Predaj stavebného materiálu Poskytnutie služieb : čistenie obilovín Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov Prenájom poľnohospodárskych strojov, strojových a iných zariadení Predaj súčiastok a ...

Skladovanie Vedenie účtovníctva Administratívne služby Výroba drôteného tovaru Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Povrchová úprava galvanickým pokovovaním Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a ...

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen Smíšené hospodářství

Odťahová služba Nákup a predaj automobilov Prenájom motorových vozidiel Nákup a predaj pohonných hmôt Výmena skiel motorových vozidiel Opravy cestných motorových vozidiel Nákup a predaj pracovných strojov a zariadení Sprostredkovanie obchodu s rôznym druhom tovarov Zváračské práce v rozsahu voľných živností Umývanie motorových vozidiel a ...

Zemné práce Oprava motorových vozidiel Oprava poľnohospodárskych strojov Zámočnícke a zváračské práce Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Služby poľnohospodárskymi mechanizmami v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod, maloobchod a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Uskutočňovanie stavieb a ich ...

Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto ...

Služby pre poľnohospodárov Práce s poľnohospodárskymi mechanizmami Veľkoobchod-kožené výrobky,elektronika Nákup,predaj,prenájom motorových vozidiel Predaj a opravy poľnohospodárskej techniky Sprostr.obchodu v obl.poľn.strojov,techniky a náradia Veľkoobchod-tabak,drogéria,textil,obuv,sklo,potraviny Sprostr.obchodu v oblasti ...

Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami Výroba píliarská a impregnácia dreva Maloobchod v rozsahu voľných živností Výroba ovocných a zeleninových nápojov Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami Veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Prenájom ...

Maloobchodný predaj vlastných a nakúpených výrobkov Vyhotovenie jedál a predaj jedál pre členov a iné osoby v rámci závodnej kuchyne PD