Rostlinná zemědělská výroba zahrnuje produkci a následný prodej luštěnin, olejnin, obilovin, řepky, cukrovky, kukuřice, máku, pícnin, slunečnic, ječmene, ovsa, žita, prosa a osiv. To vše je pěstováno na českých polích v ideálních klimatických podmínkách.

Společnost ZOS Jedlová, spol. s r.o. se zaměřuje na zemědělskou výrobu. Zabýváme se živočišnou i rostlinnou výrobou. Stěžejním odvětvím našeho zemědělského podniku je produkce mléka a chov skotu. V rostlinné výrobě se specializujeme na pěstování obilovin, olejnin a pícnin. Tyto produkty jsou z největší části zužitkovány v živočišné výrobě jako ...

Družstvo Agricola Bylany je zemědělské družstvo s dlouholetou tradicí, zaměřující se na rostlinnou výrobu a služby pro zemědělce. Mezi pěstované zemědělské plodiny patří pšenice, kukuřice, řepka, žito a řepa cukrovka. Nabízíme služby posklizňové linky, sklizeň obilí i olejnin a pronajímáme prostory pro skladování zemědělských komodit. Sídlíme v ...

Služby: - posklizňové zpracování rostlinných semen (sušení, čištění) - zpracování a prodej rostlinných produktů - balení komodit do různých typů obalů - míchání drobných semen a travních směsí - peletkování (likvidace) rostlinných zbytků E-shop: - semena pro potravinové využití - mák - hořčice - kmín - lněné semínko - travní směsi

Zemědělské družstvo: - živočišná výroba: - chov skotu - výkrmu jatečních býků - rostlinná výroba: - pšenice, ječmen, řepka, brambory. Služby: - práce zemědělskou technikou ( orba, setí, lisování sena...) - vývoz jímek, žump, septiků fekálním vozem - traktorová doprava.

Zemědělské družstvo: - rostlinná výroba (pšenice, řepka, ječmen) - živočišná výroba (chov skotu).

FRUMENTA s.r.o., Vysoké Mýto, velkoobchod v prodeji zemědělských komodit. Firma je významným partnerem zemědělců na agrárním trhu a v zahraničí ČR od roku 1997. Společnost provádí nákup, posklizňovou úpravu, skladování a prodej zemědělských rostlinných komodit. Proces nákupu podléhá důkladné laboratorní kontrole při nákupu a úpravě komodit. ...

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen Pěstování plodin jiných než trvalých Smíšené hospodářství

Poptáváte čerstvé mléko, vepřové nebo hovězí maso? Sháníte pšenici, ječmen nebo kukuřici? Naše společnost AGROSPOL HOSTOVICE a.s. se zabývá živočišnou i rostlinnou výrobou již od svého založení v roce 1998. Je umístěna jihovýchodně od Pardubic. Polní výrobu provozuje převážně na území obcí Kostěnice, Úhřetická Lhota, Hostovice, Černá za Bory, ...

Dovoz, velkoobchod, prodej: -sojový šrot -ochranné chemické prostředky -pesticidy -hnojiva. -osiva -PHM (pohonné hmoty) Nákup, export: Rostlinné zemědělské produkty: -řepka, řepkové pokrutiny -krmný a jedlý hrách -konzumní mák* -kmín -hořčice -obiloviny: -kukuřice -pšenice -ječmen.

Maloobchod, prodej: - zemědělské komodity - hnojiva - pesticidy - osiva - hutní materiál - chovatelské potřeby.

Výroba a pěstování - obiloviny - léčivé rostliny

Dodávka - produkty rostlinné výroby

Zprostředkování obchodu v oblasti rostlinných komodit, chemických prostředků a hnojiv.

Těžba - dřevo Rostlinná výroba Živočišná výroba

Společnost obchodující se zemědělskými produkty. Nákup, prodej: - hovězí dobytek včetně telat - prasata a selata - obilí - hrách, mák, pohanka, sója, slunečnice - lněné semínko, řepka, hořčice - kmín, fazole. Sídlo: K Třešňovce 247 533 75 Dolní Ředice

Výroba, obchodní činnost, export, import: - rostlinný stolní olej QUATTRO. Prodej: - sololitové desky - řepkové výlisky, pokrutiny - rostlinný stolní olej QUATTRO ve spotřebním a cisternovém balení - surový rostlinný řepkový olej. Nákup: - řepkové semeno - surový rostlinný řepkový olej. Překladatelské činnosti.

Zemědělská výroba: -rostlinná -živočišná. Pěstování a těžba lesa. Silniční nákladní doprava, autodoprava. Dílenské práce.

Nákup, prodej, export - import, skladování a úprava, zemědělských komodit

- zemědělství - rostlinná výroba - živočišná výroba - Produkce rostlinných a živočišných komodit¨ - Poskytování služeb v oblasti výroby a oprav zemědělských a lesnických strojů a silniční nákladní dopravy

Činnost: - rostlinná výroba (obiloviny, olejniny, mák) - chov skotu a prasat - výroba mléka

Výkup, prodej, sušení, čištění: - obiloviny - luštěniny - olejniny. Vyrábíme a prodáváme obiloviny i olejniny

Výroba: -zemědělská -rostlinná -živočišná