Rostlinná zemědělská výroba zahrnuje produkci a následný prodej luštěnin, olejnin, obilovin, řepky, cukrovky, kukuřice, máku, pícnin, slunečnic, ječmene, ovsa, žita, prosa a osiv. To vše je pěstováno na českých polích v ideálních klimatických podmínkách.

Prodej: - zemědělské komodity - obiloviny, olejniny, krmiva - rostlinné oleje

Výkup, prodej, obchod: - zemědělské komodity - surové rostlinné oleje, rafinované rostlinné oleje - slunečnicové semeno - řepkové semeno - obiloviny v krmné i potravinářské kvalitě - mák - hořčice žlutá - lněné semeno - řepkový šrot extrahovaný - sojový šrot - řepkové výlisky (pokrutiny) - slunečnicový šrot

Činnost - export, import zemědělských komodit.

Obchodní společnost pro zemědělské produkty, dovoz, vývoz, tuzemský obchod a zprostředkování. Zemědělská výroba: - výkrm jatečních zvířat - odchov telat - produkce prasat. Hovězí dobytek, prasat. - telata - zástavový skot - jateční býci - jatečné jalovice - plemenné jalovice - selata - jatečná prasata. Maso a ...

Import a export - krmiva - obilí - olejniny Velkoobchod - obilí - olejniny Velkoobchod - krmiva

Prodej, dodávka, distribuce Kompletní servis spojený se zemědělskou produkcí. Dosušení produktů, uskladnění, chemická ochrana a možnost balení (pytlování, bagování). Obiloviny, olejniny, luskoviny, okopaniny, pícniny, krmné doplňky. Zemědělská produkce: -řepka olejná, slunečnice černá a žíhaná, mák -hořčice černá a bílá, len -pšenice ...

Vývoz potravinářské a krmné pšenice, ječmene, řepky olejné, žita, ovsa, kukuřice a hrachu.

Akciová společnost Agropol je obchodní společnost s holdingovým uspořádáním zaujímající významné postavení na trhu zemědělských komodit.

Nákup, prodej: - zemědělské plodiny (obiloviny, olejnatá semena ...). Dovoz, distribuce: - krmiva - honojiva - zemědělské chemikálie.

Obchodování se zemědělskými komoditami a potravinářskými výrobky.

Prodj - kotle na spalování biomasy Rostlinná výroba Živočišná výroba

Prodej - lahvová a rozlévaná jakostní vína Výroba - víno Vinařská výroba

Nabízí - produkty rostlinné výroby Chov - prasata - skot

Provozování zemědělské výroby, laboratorní činnost v oboru biologických analýz a poradenská činnost v zemědělství.

Ekofarma - ovoce švestky, třešně Ekofarma - rostlinná výroba Ekofarma - chov zvířat chovných (krávy a jalovice HEREFORD, ovce OXFORD DOWN, slepice, kuřata) a jatečných (býčci, berani)