Rostlinná zemědělská výroba zahrnuje produkci a následný prodej luštěnin, olejnin, obilovin, řepky, cukrovky, kukuřice, máku, pícnin, slunečnic, ječmene, ovsa, žita, prosa a osiv. To vše je pěstováno na českých polích v ideálních klimatických podmínkách.

Podnikateľské poradenstvo Reklamná a propagačná činnosť Čistenie budov Upratovacie práce Píliarska výroba a pilčícke práce Práce vykonávané strojnými mechanizmami Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Maliarske, natieračské a sklenárske práce Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prípravné práce pre stavbu, zemné práce a ...

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen

Sprostredkovateľská činnosť Výroba extrudovaných pochutín a potravín Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen Smíšené hospodářství

Veľkoobchod so zemiakmi (jedlé, neskoré) spracovanie mlieka - výroba mliečnych výrobkov nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov,domácich potrieb, hračiek, drogérie, textilu, obuvi

Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Prípravné práce pre stavbu, zemné a búracie práce Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (nie nebezpečnými) Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v ...

Mäsiarstvo Výroba mliečnych výrobkov Úprava lyžiarskych terénov Prenájom hnuteľného majetku Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov Prípravné práce k realizácii stavby Predaj vlastných výrobkov v oblasti textil, odevy Pranie, žehlenie a mangľovanie bielizne a šatstva Nákup a predaj textilu, odevov, textilnej galantérie Nákup a predaj ...

Zemné práce Mäsiarstvo, údenárstvo Práce vykonávané strojmi a mechanizmami Oprava poľnohospodárskych strojov a mechanizmov Sprostredkovanie služieb, obchodu, výroby a dopravy Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Činnosť stavbyvedúceho Pozemné stavby Činnosť stavebného dozoru Pozemné stavby Prenájom nehnuteľností, pokiaľ ...

Pomocné stavebné práce Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Výroba iných výrobkov z dreva Výroba ostatného kovového tovaru Nákup a predaj mimo tovarov uvedených v príl. 2,3 živn. zák. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Mäsiarstvo Spracovanie hrozna Údenárska výroba Inžinierska činnosť Vedenie účtovníctva Výroba kŕmnych zmesí Výroba hroznového vína Zemné a výkopové práce Prípravné práce pre stavbu Poskytovanie služieb v rybárstve Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Poskytovanie služieb v lesníctve a ...

Maloobchod so zmiešaným tovarom - poľnohospodárske produkty, živé zvieratá, potraviny, tabakové výrobky, alkoholické a neal- koholické nápoje, ovocie, zelenina, textil, odevy, obuv, domáce potreby, drogéria, športové potreby, železiarsky tovar Zámočníctvo Dekorácia porcelánu Sprostredkovanie obchodu Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb ...

Oprava a údržba chladiarenských zariadení Obchodná činnosť - priemyselný a spotrebný tovar

Vedenie účtovníctva Skladovania a spracovanie zemiakov Šitie ochranných rukavíc, záster a šatiek Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská služba v poľnohospodárskej prvovýrobe Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy Údržba a oprava motorových vozidiel, poľnohospodárskych strojov a zariadení

Obsluha tepelných zariadení Záhradnícke a sadovnícke úpravy Práce vykonávané strojnými mechanizmami Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností Kúpa ...

Betonárske práce Zváračské práce Výkopové a zemné práce Drevovýroba - neremeselná Maloobchod v rozsahu voľných živností Montáž a osadenie sociálnych zariadení Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním Osadzovanie odkvapov a lapačov snehu z hotových komponentov Sprostredkovateľská činnosť v ...

Sprostredkovateľská činnosť Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen

Píliarska výroba Povoznícka činnosť Zemné a demolačné práce Prípravné práce pre stavbu Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ...

Opravy motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

Aranžérske práce Viazanie kytíc Výroba vencov Obchodná činnosť - kvety - kvetinárstvo Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obchodná činnosť - ovocie, zelenina, potravinársky tovar Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Murárstvo Tesárstvo Zváračské práce Sprostredkovanie obchodu Nákup a predaj potravín Maliarstvo a natieračské práce Nákup a predaj priemyselného tovaru Nákup a predaj stavebného materiálu Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti

Kovoobrábanie Zámočníctvo Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Sprostredkovateľská činnosť montáž stavebných konštrukcií Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Konštrukčná činnosť v strojárstve Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Demolácia a zemné práce, lešenárske práce, ...

Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho ...

Veľkoobchod s nápojmi Sprostredkovanie obchodu Veľkoobchod s tabakovým tovarom Veľkoobchod s papierenským tovarom Vykonávanie inžinierských stavieb Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť Veľkoobchod s drevom a stav. materiálom Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Spostredkovanie obchodu s papierenským tovarom Veľkoobchod so strojmi a ...