Rostlinná zemědělská výroba zahrnuje produkci a následný prodej luštěnin, olejnin, obilovin, řepky, cukrovky, kukuřice, máku, pícnin, slunečnic, ječmene, ovsa, žita, prosa a osiv. To vše je pěstováno na českých polích v ideálních klimatických podmínkách.

Podnikateľské poradenstvo Reklamná a propagačná činnosť Čistenie budov Upratovacie práce Píliarska výroba a pilčícke práce Práce vykonávané strojnými mechanizmami Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Maliarske, natieračské a sklenárske práce Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prípravné práce pre stavbu, zemné práce a ...

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen

Sprostredkovateľská činnosť Výroba extrudovaných pochutín a potravín Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen Smíšené hospodářství

Veľkoobchod so zemiakmi (jedlé, neskoré) spracovanie mlieka - výroba mliečnych výrobkov nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov,domácich potrieb, hračiek, drogérie, textilu, obuvi

Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Prípravné práce pre stavbu, zemné a búracie práce Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (nie nebezpečnými) Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v ...

Mäsiarstvo Výroba mliečnych výrobkov Úprava lyžiarskych terénov Prenájom hnuteľného majetku Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov Prípravné práce k realizácii stavby Predaj vlastných výrobkov v oblasti textil, odevy Pranie, žehlenie a mangľovanie bielizne a šatstva Nákup a predaj textilu, odevov, textilnej galantérie Nákup a predaj ...

Mäsiarstvo Spracovanie hrozna Údenárska výroba Inžinierska činnosť Vedenie účtovníctva Výroba kŕmnych zmesí Výroba hroznového vína Zemné a výkopové práce Prípravné práce pre stavbu Poskytovanie služieb v rybárstve Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Poskytovanie služieb v lesníctve a ...

Pomocné stavebné práce Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Výroba iných výrobkov z dreva Výroba ostatného kovového tovaru Nákup a predaj mimo tovarov uvedených v príl. 2,3 živn. zák. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Zemné práce Mäsiarstvo, údenárstvo Práce vykonávané strojmi a mechanizmami Oprava poľnohospodárskych strojov a mechanizmov Sprostredkovanie služieb, obchodu, výroby a dopravy Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Činnosť stavbyvedúceho Pozemné stavby Činnosť stavebného dozoru Pozemné stavby Prenájom nehnuteľností, pokiaľ ...

Maloobchod so zmiešaným tovarom - poľnohospodárske produkty, živé zvieratá, potraviny, tabakové výrobky, alkoholické a neal- koholické nápoje, ovocie, zelenina, textil, odevy, obuv, domáce potreby, drogéria, športové potreby, železiarsky tovar Zámočníctvo Dekorácia porcelánu Sprostredkovanie obchodu Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb ...

Oprava a údržba chladiarenských zariadení Obchodná činnosť - priemyselný a spotrebný tovar

Vedenie účtovníctva Skladovania a spracovanie zemiakov Šitie ochranných rukavíc, záster a šatiek Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská služba v poľnohospodárskej prvovýrobe Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy Údržba a oprava motorových vozidiel, poľnohospodárskych strojov a zariadení

Obsluha tepelných zariadení Záhradnícke a sadovnícke úpravy Práce vykonávané strojnými mechanizmami Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností Kúpa ...

Betonárske práce Zváračské práce Výkopové a zemné práce Drevovýroba - neremeselná Maloobchod v rozsahu voľných živností Montáž a osadenie sociálnych zariadení Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním Osadzovanie odkvapov a lapačov snehu z hotových komponentov Sprostredkovateľská činnosť v ...

Sprostredkovateľská činnosť Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen

Píliarska výroba Povoznícka činnosť Zemné a demolačné práce Prípravné práce pre stavbu Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných ...

Opravy motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

Murárstvo Tesárstvo Zváračské práce Sprostredkovanie obchodu Nákup a predaj potravín Maliarstvo a natieračské práce Nákup a predaj priemyselného tovaru Nákup a predaj stavebného materiálu Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti

Aranžérske práce Viazanie kytíc Výroba vencov Obchodná činnosť - kvety - kvetinárstvo Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obchodná činnosť - ovocie, zelenina, potravinársky tovar Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Sprostredkovateľská činnosť montáž stavebných konštrukcií Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Konštrukčná činnosť v strojárstve Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Demolácia a zemné práce, lešenárske práce, ...

Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho ...

Veľkoobchod s nápojmi Sprostredkovanie obchodu Veľkoobchod s tabakovým tovarom Veľkoobchod s papierenským tovarom Vykonávanie inžinierských stavieb Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť Veľkoobchod s drevom a stav. materiálom Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Spostredkovanie obchodu s papierenským tovarom Veľkoobchod so strojmi a ...