Rostlinná zemědělská výroba zahrnuje produkci a následný prodej luštěnin, olejnin, obilovin, řepky, cukrovky, kukuřice, máku, pícnin, slunečnic, ječmene, ovsa, žita, prosa a osiv. To vše je pěstováno na českých polích v ideálních klimatických podmínkách.

Skladovanie; Výroba hotových krmív; Chov laboratórnych zvierat; Sprostredkovateľská činnosť; Výroba organických chemikálií; Poradenstvo v oblasti poľnohospodárskej výroby; Výroba iných chemických látok - dezinfekčný prostriedok pre dojacie zariadenia; Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti; Reklamná činnosť; Prenájom motorových vozidiel; Prenájom strojov a zariadení; Sprostredkovateľská činnosť; Poskytovanie služieb mechanizmami; Spracovanie poľnohospodárskych ...

Opravy karosérií Maloobchod s použitým tovarom Opravy cestných motorových vozidiel Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

Kovoobrábanie; Zámočníctvo; Búracie práce; Oprava karosérií; Upratovacie práce; Výroba nástrojov; Maliarstvo, natieračstvo; Brúsenie a leštenie kovov; Oprava motorových vozidiel; Prieskum trhu a verejnej mienky; Sprostredkovateľská činnosť; Automatizované spracovanie dát; Poskytovanie služieb mechanizmami; Izolácie proti vlhkosti a ...

Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Prenájom odstavných plôch a nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

1/Spracovanie ovocia a zeleniny; 3/Poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami; 2/Nákup, predaj a sprostredkovanie predaja : - poľnohospodárskych výrobkov;

Čistenie, sušenie a skladovanie obilia Predaj vlastných výrobkov vo veľkoobchode Výroba a opracovanie kovov a výrobkov z kovov Výroba a predaj kŕmných zmesí, koncenstrátov a premixov Prevádzkovanie, montáž, servis, údržba a opravy závlahových zariadení Výroba , nákup a spracovanie poľnohospodárskych a potravinárskych ...

Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo v rozsahu voľnej živnosti

Skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Oprava telev. prijímačov, montáž a oprava telev. antén, nákup a predaj spotrebnej elektroniky

Mäsiarstvo Predaj jedov a žieravín v maloobchode Prenájom motorových vozidiel a poľnohospodárskej techniky Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, Činnosť organizačného a ekonomického poradcu v oblasti poľnohospodárstva alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej ...

Stolárstvo Malobchod so stavebným materiálom, nábytkom, bytovými doplnkami, sklom

Pohostinská činnosť; Opravy motorových vozidiel; Organizovanie výcviku koní; Upratovacie a čistiace práce; Opravy poľnohospodárskych strojov; Vyučovanie základov jazdy na koni; Vyučovanie rekreačnej jazdy na koni; Prenájom strojov, zariadení a prístrojov; Prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné ...

Murárske práce Balenie a predaj potravín Výroba a spracovanie osív Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Výroba propagačných materiálov Výroba plastov a výrobkov z plastov Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť s pesticídmi Výroba cementového tovaru a umelého kameňa Výroba a predaj ovocných a ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti; Podnikatelské poradenstvo /s výnimkou činností ekonomických, účtovných a organizačných poradcov/; Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom; Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Výskum trhu Spracovanie biomasy Fotografické služby Poradenská činnosť Výroba kŕmnych zmesí Vydavateľská činnosť Prenájom priemyselného tovaru Reklamná a propagačná činnosť Spracovanie poľnohospodárskych a lesných produktov Sprostredkovanie kúpy , predaja a prenájmu nehnuteľností Poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi a ich ...

Zámočníctvo Čistenie obilia Zváračské práce Reprografické práce Pohostinská činnosť Výroba a predaj kŕmnych zmesí Veľkoobchod s produktami rastlinnej výroby Veľkoobchod s produktami živočíšnej výroby Opravy motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov Vykonávanie poľných prác mechanizačnými prostriedkami Veľkoobchod a ...

Opravy poľnohospodárskych strojov Vykonávanie služieb mechanizmami a poľnohospodárskymi strojmi

Autobazár Záložňa Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Administratívne práce Turistická ubytovňa * Prevádzkovanie solária Čistiace a upratovacie práce Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Kopírovacie a rozmnožovacie služby Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Prípravné práce pre stavbu, demolácie, zemné ...

Skladovanie Prevádzkovanie výdajne stravy Technologická úprava osív a sadív Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Nákup,predaj,sprostredkovanie,servisná činnosť poľ.strojov Vykonávanie finančných,poradenských a konzultačných služieb Vykonávanie prác dopravnými,zdvíhacími,nakladacími mechaniz. Aplikácia prípravkov na ...

Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n. Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen

Oprava motorových vozidel výroba drevoobrábacích strojov Verejná cestná nákladná doprava; poskytovanie služieb s mechanizmami. Výroba a predaj mäsových výrobkov; výroba a oprava poľnohospodárskych strojov. Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom; Výroba hroznového vína; Maloobchod mimo riadnej predajne č.1,3,4 Kúpa ...

Kúpa a predaj drevín a kvetín Poradenská činnosť v oblasti rastlinnej výroby Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností