Rostlinná zemědělská výroba zahrnuje produkci a následný prodej luštěnin, olejnin, obilovin, řepky, cukrovky, kukuřice, máku, pícnin, slunečnic, ječmene, ovsa, žita, prosa a osiv. To vše je pěstováno na českých polích v ideálních klimatických podmínkách.

Murárske práce Sprostredkovanie obchodu Zvoz dreva a piliarske práce Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie a zabezpečovanie dopravných a prepravných služieb

Murárstvo Lešenárstvo Podlahárstvo Obkladanie stien Pílčicke práce Zváračské práce Približovanie dreva Montáž sadrokartónu Pílenie, hobľovanie dreva Maliarske a natieračské práce Demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Výroba jednoduchých výrobkov z dreva v rozsahu ...

Sprostredkovanie obchodu Podnikatelské poradenstvo Jednoduché a podvojné účtovníctvo Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou ...

Skladovanie Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v ...

Tesárstvo Stolárstvo Vyšívanie Predaj dreva Zváračstvo Lešenárstvo Výroba hračiek Výkopové práce Ubytovacie služby Upratovacie práce Omietkárske práce Žeriavnické práce Predaj nehnuteľností Prenájom nehnuteľností Montáž plastových okien Chov, výcvik a predaj psov Predaj motorových vozidiel Výroba pletených výrobkov Poskytovanie ...

Demolácie, búracie práce Prípravné práce pre stavbu Maliarske a natieračské práce Poskytovanie služieb v lesníctve Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Dokončovacie stavebné práce pri realizácii ...

Baliace činnosti Upratovacie práce Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Manipulácia s nákladom Sprostredkovanie dopravy Podnikateľské poradenstvo Skladovanie a uskladňovanie Vedenie motorových vozidiel Prenájom motorových vozidiel Maliarske a natieračské práce Reklamné a propagačné činnosti Obchodná činnosť v rozsahu voľných ...

Viazanie armatúry Omietkárske práce Približovanie dreva Montáž sadrokartónu Výroba malty, betónu Výkopové a zemné práce Maliarske, natieračské práce Práce so stavebnými mechanizmami Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Zemné práce Upratovacie práce Komplexné záhradnícke a agrotechnické práce Obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností

Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Čistiace a upratovacie služby Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Pohostinská ...

Poskytovanie služieb v lestníctve Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Výroba mliečnych výrobkov

Zváračstvo Lešenárstvo Piliarska výroba Pílčické práce Približovanie dreva Prenájom nehnuteľností Maliarstvo - natieračstvo Oprava pracovných strojov Prípravne práce pre stavbu Oprava cestných motorových vozidiel Prenájom automobilov a strojových zariadení Mechanizačné práce v poľnohospodárstve, v lesníctve Sprostredkovateľská činnosť ...

Zváračstvo Lešenárstvo Výkopové práce Ubytovacie služby Ubytovacie služby Montáž sadrokartónu Výroba stavebných armatúr Mechanizačné práce v lesníctve Predaj nápojov na priamu konzumáciu Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Približovanie dreva, pílčické práce Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Pílenie, hobľovanie a impregnovanie ...

Pohostinská činnosť Manipulácia s nákladom Pílenie, hobľovanie a zvoz dreva Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Maloobch. so zmieš.tovar.- potrav., ovoc. a zel., kozmetika Demolácie, zemné práce, príprava staveniska, terénne úpravy

Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v oblasti obchodu a poľnohospodárstva Spracovanie a distribúcia konzumných zemiakov a zemiakovej sadby Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Spracovanie zemiakov na výrobky a polotovary pre potravinárske účely Organizovanie ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Skladovanie a manipulácia s nákladom Prípravné práce k realizácii stavby Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Poskytovanie služieb vedenia cudzieho motorového vozidla Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradkárstve Dokončovacie stavebné práce pri ...

Pohostinská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Prevádzkovanie cestovnej agentúry Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Správa a údržba bytového/nebytového fondu Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v ...

Zváračské práce Zámočnícke práce Sprostredkovanie obchodu Prípravné práce k realizácii stavby Oprava dvojstopých motorových vozidiel Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností

Pilčícke práce Píliarska výroba Prechodné ubytovanie Veľkoobchod s drevom Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Predaj nápojov na priamu konzumáciu Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej ...

Výroba výrobkov zo syra Podnikateľské poradenstvo Predaj nápojov na priamu konzumáciu Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby bez ...

Reklamná činnosť Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Obchodno-sprostredkovateľská činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Preklady z a do jazyka ruského a anglického Poradenská činnosť - podnikateľské poradenstvo Projekčné a konštrukčné práce v oblasti strojárstva Predaj alkoholických a ...

Nákup guľatiny Vlastné spracovanie, odpredaj reziva, zvoz dreva Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným ...

Kopanie studní Faktoring a forfaiting Poskytovanie služieb v rybárstve Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Prenájom hnuteľných vecí Prevádzka športových zariadení Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Úprava a spracovanie mlieka , výroba syrov Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Ostatné oddychové činnosti - agroturistika /jazda na ...