Pro úspěšný začátek pěstování plodin je nezbytné zakoupit osiva a semena požadovaných rostlin. Zakoupit si můžete osiva kukuřice, obilnin, cukrové řepy nebo třeba slunečnice. Kromě osiv je potřeba pořídit i hnojiva a chemické přípravky na výživu a ochranu.

Zemědělská výroba: - rostlinná - živočišná.

Činnost: - rostlinná výroba (zemědělské plodiny, vojtěškové úsušky) - živočišná výroba ( produkce selat)

Prodej, zpracování: -rostlinná výroba.

Zemědělská výroba: -rostlinná.

Maloobchod, prodej: - zelenina.

Zemědělské družstvo: - rostlinná výroba - živočišná výroba. Oprava, servis: - zemědělské stroje.

Zemědělská výroba: - rostlinná - živočišná.

Zemědělská výroba: - rostlinná - živočišná.

Nabídka produktů rostlinné výroby.

Rostlinná výroba. Živočišná výroba.

Pěstování: - obilí, chmel.

Prodej: -ovoce -zelenina -květináče -trpaslíci...

Zemědělská výroba: - živočišná - rostlinná - hnojiva.

Farma Čestín. Rostlinná výroba: - živočišná - rostlinná.

Zemědělská výroba: - rostlinná - pšenice, ječmen, řepka, mák, cukrovka - zelenina - špenát, hrášek, mrkev, cibule, fazole - ovoce - jablka - živočišná - selata, prasata.

Farma. Zemědělská výroba: - rostlinná - živočišná.