Pro úspěšný začátek pěstování plodin je nezbytné zakoupit osiva a semena požadovaných rostlin. Zakoupit si můžete osiva kukuřice, obilnin, cukrové řepy nebo třeba slunečnice. Kromě osiv je potřeba pořídit i hnojiva a chemické přípravky na výživu a ochranu.

Prodej, pěstování: -zelenina.

Soukromý zemědělec. Rostlinná výroba.

Zemědělská výroba: - obiloviny - řepka - cukrovka.

Výroba: - rostlinná - živočišná

Pěstování: -zelenina -květiny. Prodej: -veškerý zahradnický sortiment.

Služby: - výroba mléka - chov skotu a prasat - produkce obilovin, kukuřice, brambor - opravy zemědělských strojů

Zemědělská výroba: -rostlinná -živočišná

Chov: - hospodářská zvířata. Pěstování: - zemědělské plodiny.

Prodej: - brambory - obilí - ovoce a zelenina.

Živočišná výroba: -chov hovězího dobytka a prasat. Rostlinná výroba: -obiloviny, cukrovka, olejniny.

Pěstování a prodej: -brambory -zelí -cibule.

Výroba: -rostlinná -živočišná. Chov skotu.

Sdružení soukromých hospodařících rolníků Pěstování plodin jiných než trvalých Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty Silniční nákladní doprava

Maloobchod, prodej: -potraviny. -smíšené zboží.

Pěstování: -obilniny -luštěniny

Rostlinná výroba. Pěstování: -brambory.

Zemědělské družstvo. Rostlinná výroba. Živočišná výroba.