Pro úspěšný začátek pěstování plodin je nezbytné zakoupit osiva a semena požadovaných rostlin. Zakoupit si můžete osiva kukuřice, obilnin, cukrové řepy nebo třeba slunečnice. Kromě osiv je potřeba pořídit i hnojiva a chemické přípravky na výživu a ochranu.

Pěstování obilí a kulturních plodin.

Velkoobchod - brambory - cibule - ovoce - zelenina Pěstování - brambory - cibule

Velkoobchod: -sušené plody -luštěniny.

Naše firma se nachází cca 25 Km od Příbrami, mezi Březnicí a Rožmitálem pod Třemšínem. Zabýváme se převážně pěstováním pšenice, ječmene, brambor, řepky, a v posledních letech i kmínu a máku. Dále chováme prasata a skot. Disponujeme velikým množstvím zemědělské techniky, se kterou provozujeme agroslužby již několik let po celém Příbramském okrese a ...

Prodej nejrozšířenějších druhů sušených ořechů a sušeného ovoce - prodej volných surovin - prodej balených surovin

Zemědělská rostlinná výroba. Pěstování chmele, pšenice a ječmene.

Rostlinná výroba Výroba a prodej osiv Živočišná výroba

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Rostlinná výroba - sadbové a konzumní brambory Živočišná výroba - prasata - skot

Služby: - rostlinná a živočišná výroba Rehabilitační středisko: - rehabilitace a fyzioterapie - masáže, elektroléčba, vodoléčba

Maloobchod, prodej: - ovoce - zelenina.

Výroba: -rostlinná -živočišná

Dvůr Lobeč - zemědělství - myslivost (obora Podčejek, bazantnice Hájek) - lesnictví Ubytování Zámek Lobeč - vinný sklep

Soukromý zemědělec. -rostlinná výroba -zemědělské produkty -živočišná výroba

Výroba: - rostlinné a živočišné produkty.

Zemědělské družstvo: - rostlinná výroba - živočišná výroba.

Soukromý zemědělec. Provádění rostlinné výroby kombinované se živočišnou.

Soukromý zemědělec. -rostlinná výroba -zemědělské produkty -živočišná výroba

Soukromý zemědělec. -rostlinná výroba -zemědělské produkty -živočišná výroba

Agrofarma. Rostlinná výroba, pěstování: -zelenina.

Nákup, prodej, import, export: - zemědělské komodity.

Zprostředkování obchodu. Zprostředkování služeb: -doprava -úprava a zpracování zemin a zemědělských produktů. Velkoobchod: -zemědělské produkty -chemické látky a výrobky.