Pro úspěšný začátek pěstování plodin je nezbytné zakoupit osiva a semena požadovaných rostlin. Zakoupit si můžete osiva kukuřice, obilnin, cukrové řepy nebo třeba slunečnice. Kromě osiv je potřeba pořídit i hnojiva a chemické přípravky na výživu a ochranu.

Služby: -zemědělská prvovýroba -chov hospodářských zvířat -pěstování zemědělských plodin -kooperační služby v zemědělství.

Soukromá ovocnářská farma: - pěstování ovoce a vinné révy. Moštárna.

Rostlinná a živočišná výroba

Zemědělská výroba: -rostlinná a živočišná výroba osiv.

Výroba rostlinných produktů a pěstování obilí.

Dovoz, prodej, oprava, servis: - zemědělské stroje - komunální technika - krmné vozy, nastýlací vozy - lžíce, radlice - manipulační technika - maziva - mulčovače - postřikovače - rozmetadla - náhradní díly. Výroba, prodej: - osiva.

Výroba: -rostlinná. Zahradnictví.

Činnost: - rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou

Činnost: - zahradnictví - prodej jahod s možností samosběru - pěstování okurek

Zemědělská výroba: -rostlinná -živočišná. Provádění šlechtění, chovu a výkrmu prasat, jatečného zpracování prasat, skotu a pštrosů, výroby uzenářských výrobků.

Zemědělská výroba: -rostlinná a živočišná výroba.

Zemědělství: -zpracování produktů rostlinné i živočišné výroby.

Zemědělská výroba: -rostlinná výroba -živočišná výroba.

Zemědělské družstvo. Společnost v současnosti hospodaří přibližně na 5 000 ha zemědělské půdy. Zhruba 70 % pak tvoří orná půda a asi 30 % trvalé travní porosty. Jedná se zde především o bramborářsko-ovesnou výrobní oblast v poměrně dosti členitém terénu s průměrnou nadmořskou výškou 450 m nad mořem. Roční úhrn dešťových srážek je tady cca 450 mm ...

SVAZ PRO-BIO: -osevní postupy - pěstování - agrotechnika obilovin, prosa, pohanky, brambor,