Pro úspěšný začátek pěstování plodin je nezbytné zakoupit osiva a semena požadovaných rostlin. Zakoupit si můžete osiva kukuřice, obilnin, cukrové řepy nebo třeba slunečnice. Kromě osiv je potřeba pořídit i hnojiva a chemické přípravky na výživu a ochranu.

Zemědělství: -zpracování produktů rostlinné i živočišné výroby.

Zemědělská výroba: -rostlinná výroba -živočišná výroba.

Zemědělské družstvo. Společnost v současnosti hospodaří přibližně na 5 000 ha zemědělské půdy. Zhruba 70 % pak tvoří orná půda a asi 30 % trvalé travní porosty. Jedná se zde především o bramborářsko-ovesnou výrobní oblast v poměrně dosti členitém terénu s průměrnou nadmořskou výškou 450 m nad mořem. Roční úhrn dešťových srážek je tady cca 450 mm ...

SVAZ PRO-BIO: -osevní postupy - pěstování - agrotechnika obilovin, prosa, pohanky, brambor,

Výroba, velkoobchod: - zelenina, brambory.

Zemědělská výroba: - rostlinná. - živočišná.

Zemědělská výroba: - rostlinná - živočišná.

Výroba: -zemědělská. Pěstování zemědělských plodin.

Výroba: -rostlinná -živočišná

Krouhárna zelí. Výroba: - marinované zelí - kysané zelí - zelné saláty.

Zemědělská výroba: -rostlinná,živočišná. Prodej: -osiva,obilí -zemědělské produkty.

Zemědělská činnost, výroba elektřiny

Zemědělství.Smíšené hospodářství. Prodej: -hospodářské produkty. Dílna: Opočnice tel. 325651007

Zemědělská výroba: -rostlinná. -živočišná.

Zahradnictví. Pěstování obilí pro cizokrajné ptactvo. Provozování včelařství

Velkoobchod: -ovoce -zelenina. Nabízíme: -krouhané zelí (krouhání provádíme na počkání na speciálním žezacím stroji)

Zemědělská výroba: - rostlinná a živočišná.

Zemědělské družstvo: - živočišná a rostlinná výroba

Prodej: -zemědělské komodity.

Zemědělská výroba: -rostlinná a živočišná. Oprava: -zemědělské stroje.

Zemědělská výroba: -rostlinná.