Pro úspěšný začátek pěstování plodin je nezbytné zakoupit osiva a semena požadovaných rostlin. Zakoupit si můžete osiva kukuřice, obilnin, cukrové řepy nebo třeba slunečnice. Kromě osiv je potřeba pořídit i hnojiva a chemické přípravky na výživu a ochranu.

Prodej - regionální potraviny - ovoce - zelenina - mléčné výrobky - vejce - maso.

Zemědělské družstvo: - rostlinná výroba - pětování pšenice, ječmen, řepka, mák, hořčice, slunečnice, cukrovka, vojtěška - zemědělské práce - ovocné sady - jablka

Prodej - krmiva a krmné směsi pro chovná zvířata - granule, konzervy - krmení.

Pěstování, prodej, ovocnářství: - jablka - brambory - česnek, cibule.

Zemědělská výroba - obiloviny - olejniny - okopaniny.

Ekologická farma - pěstuje ovoce, zeleninu, byliny.

Pěstování obilí a kulturních plodin.

Rostlinná a živočišná výroba. Zemědělství.

Velkoobchod: - ovoce, zelenina.

Soukromý zemědělec - rostlinná výroba pěstování plodin jiných než trvalých Veterinární ordinace

Rostlinná výroba Zpracování - produkty rostlinné výroby

Pestování, prodej - obilí a kulturní plodiny

Komunální služby odklízení sněhu, posyp solí Sečení a zakládání - travní porosty Rostlinná výroba Poskytuje - zemědělské služby

Nákladní doprava - vnitrostátní Rostlinná výroba Živočišná výroba

Zajišťujeme prodej potravin a smíšeného zboží.

Rostlinná výroba - ozimá pšenice - sladovnický ječmen - technické plodiny řepka, cukrovka, mák

Rostlinná výroba Živočišná výroba