Pro úspěšný začátek pěstování plodin je nezbytné zakoupit osiva a semena požadovaných rostlin. Zakoupit si můžete osiva kukuřice, obilnin, cukrové řepy nebo třeba slunečnice. Kromě osiv je potřeba pořídit i hnojiva a chemické přípravky na výživu a ochranu.

Zemědělsko obchodní družstvo Starosedlský Hrádek se v rámci své činnost zaměřuje na rostlinnou a živočišnou výrobu. Mezi naše další služby patří opravy zemědělských strojů. Sídlíme v obci Starosedlský Hrádek, okres Příbram. Zemědělské družstvo, ZOD: - rostlinná výroba - živočišná výroba. Chov: - prasata - skot, krávy. Pěstování: - ...

Činnost: - rostlinná a živočišná výroba - chov krav - pěstování ozimé pšenice a řepky olejné

Výrobně obchodní družstvo Hvožďany se zabývá zemědělskou produkci se zaměřením na živočišnou výrobu. Chováme krávy, telata i plemenné býky. V oblasti rostlinné výroby se soustřeďujeme na takovou produkci, která zajistí krmivo pro naše zvířata. Sídlíme v obci Hvožďany, okres Příbram. Živočišná výroba, chov: - dojnice, krávy - jalovice - ...

Nákup, prodej: -obilniny, olejniny Výroba: -krmné směsi Prodej: -osiva -hnojiva

Pěstování a prodej jahod.

Zemědělská společnost Kosova Hora provozuje jatka v Sedlčanech, kde prodává hovězí a vepřové maso. Na jatkách se jen dobytek poráží a maso v půlkách, ve čtvrtích nebo rozbourané se prodává řezníkům, výrobnám, ale i maloodběratelům. Na středisku Nedrahovice prodáváme obilí a brambory. V Lavičkách brambory, ZVPP Doublovická selata.

Naše firma se nachází cca 25 Km od Příbrami, mezi Březnicí a Rožmitálem pod Třemšínem. Zabýváme se převážně pěstováním pšenice, ječmene, brambor, řepky, a v posledních letech i kmínu a máku. Dále chováme prasata a skot. Disponujeme velikým množstvím zemědělské techniky, se kterou provozujeme agroslužby již několik let po celém Příbramském okrese a ...

Služby: -zemědělská prvovýroba -chov hospodářských zvířat -pěstování zemědělských plodin -kooperační služby v zemědělství.

Zemědělská výroba: -rostlinná a živočišná výroba.

Zemědělství: -zpracování produktů rostlinné i živočišné výroby.

Zemědělská výroba: -rostlinná výroba -živočišná výroba.

Zemědělské družstvo. Společnost v současnosti hospodaří přibližně na 5 000 ha zemědělské půdy. Zhruba 70 % pak tvoří orná půda a asi 30 % trvalé travní porosty. Jedná se zde především o bramborářsko-ovesnou výrobní oblast v poměrně dosti členitém terénu s průměrnou nadmořskou výškou 450 m nad mořem. Roční úhrn dešťových srážek je tady cca 450 mm ...

Zemědělská výroba: -rostlinná,živočišná. Prodej: -osiva,obilí -zemědělské produkty.

Zemědělská činnost, výroba elektřiny

Nákup a prodej zemědělských komodit: -mák -kmín -hořčice -řepka -hrách -krmné směsi.

Prodej: -sadba květin, zeleniny -široký sortiment -zelí na krouhání -cibule na uskladnění.

Ubytování na statku - 3 apartmány Rostlinná výroba Chov - krávy Výroba - krmiva pro živočišnou výrobuprodej - oves - seno - sláma - senáž Poskytuje - ustájení koní

Nákladní doprava Rostlinná výroba Živočišná výroba

Rostlinná výroba Živočišná výroba

Výroba: -zajištění rostlinné výroby se živočišnou -opravy jiných strojů a zařízení pro všeobecné účely -hydraulických hadic a koncovek.